Вече е ясно - в състава на служебното правителство влизат три нови лица - като министри на финансите, икономиката и транспорта.

Кои са те?

Валери Белчев, новият служебен министър на финансите, е професионалист с международен профил с дългогодишен опит във финансовия сектор. В началото на кариерата си придобива експертиза в редица водещи търговски банки, включително „Ейч Ес Би Си“ (CCF HSBC), „Креди Агрикол Индосюез“ (Credit Agricole Indosuez), „Фортис Банк“ (Fortis Bank) и „Сосиете Женерал“ (Societe Generale). През 2007 г. се фокусира върху инвестиционния бизнес. Белчев установява стратегическо партньорство с „Ротшилд и Сие“ (Rothschild & Cie) и действа в качеството на  изключителен партньор за България до 2013 г.

От създаването на държавното дружество Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД през октомври 2015 г., Белчев е негов Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет. В това свое качество работи върху структурирането на процесите по изпълнение на финансовите инструменти залегнали в програмите на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Валери Белчев

Христо Алексиев, който става министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, оглавяваше същото министерство в служебното правителство на Огнян Герджиков.

Роден е на 19 септември 1980 г. През 2004 г. завършва политология в Пловдивския университет, а след това магистратура по „Международни икономически отношения“ в УНСС (2008). От 2002 до 2005 г. ръководи проекти, свързани с местното самоуправление и координира информационния център ЕВРОДЕСК. Между 2005 и 2007 г. е експерт в кабинета на министъра на транспорта. В периода 2007 – 2010 г. работи последователно като заместник-генерален директор и съветник на Управителния съвет на ДП НКЖИ.

Христо Алексиев

Даниела Везиева, новият служебен министър на икономиката,  е родена в гр. Русе. Завършила е финанси и кредит в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, с допълнителна квалификация "Контрол в публичния сектор".

Притежава опит в сферата на публичните финанси и администрацията. Работи по проекти свързани с децентрализацията и въвеждане на нови модели на управление от 2003 г.

От 2007 до 2014г. представлява България в Бюджетния комитет на Европейски училища. Преди да заеме длъжността на заместник-министър на икономиката  е работила като началник отдел "Административно, правно, финансово, стопанско и информационно обслужване" в Регионален инспекторат по образование в Русе.

Даниела Везиева