Ректорът на Софийския университет “Св. Климент Охридски” проф. Анастас Герджиков вероятно ще бъде подкрепен от ГЕРБ за президент, съобщиха едновременно Нова тв и 24 часа.

Според информацията кандидатурата на Анастас Герджиков ще бъде издигната не директно от партията, а от инициативен комитет, който ще бъде подкрепен от ГЕРБ.

До момента източници от ГЕРБ съобщаваха, че се мисли за вътрешнопартийна кандидатура - на Томислав Дончев, Димитър Николов или Даниел Митов. Появиха се и информации, че са водени разговори с лекарите професори Асен Балтов, Венцислав Мутафчийски и Григор Горчев, но те отказали да бъдат номинирани. 

В интервю за Нова тв бившият президент Росен Плевнелиев заяви, че също е отказал да бъде издигнат отново. 

Кой е Анастас Герджиков?

Последната медийна изява с негово участие бе по повод решението на Етичната комисия на СУ да обяви неуспелия кандидат за министър от ИТН д-р Петър Илиев за плагиат. Тогава пресцентърът на университета обяви, че ректорът е отправил обосновано искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за започване на процедурата по уволнение на преподавателя. 

Анастас Герджиков е роден на 28 февруари 1963 г. в Кърджали. През 1982 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури. През 1984 – 1985 г. следва класическа филология в Софийския университет.

През следващата година продължава следването си в Хумболтовия университет в Берлин, където през 1990 г. завършва магистратура с дипломна работа на тема „Аристотеловата критика на Платоновите политически произведения".

От 1990 г. е хоноруван, а от 1991 г. е редовен асистент по латински език в Софийския университет. През 1994 г. специализира в Австрия със стипендия на Австрийската служба за академичен обмен, а през 1997 г. – в Германия, със стипендия на Германската служба за академичен обмен.

През 2001 г. защитава дисертационен труд „Понятието clementia в традицията на римската литература от периода на републиката и идеологията на ранния принципат".

От 2004 г. е доцент по антична литература с хабилитационен труд „Образът на владетеля в корпуса на латинските панегирици".

През 2006 г. получава научната степен „доктор на филологическите науки" с дисертационен труд „Огледалото на владетеля. Възникване и развитие на жанра Speculum regale в античността и ранното средновековие".

От 2008 г. е професор по антична и средновековна литература с хабилитационен труд „Развитие на жанра Speculum regale през ХII и XIII в.“.

Води лекции по латински език – фонетика и фонология, морфология, синтаксис, и римска литература в Катедра „Класическа филология“ на Софийския университет.

В периода 2001 – 2003 г. е заместник-министър на образованието и науката, през 2007 – 2008 г. е управител на Фонд „Научни изследвания", а от 2007 до 2010 г. е член на специализирания съвет по литературознание при Висшата атестационна комисия. В периода 2010 – 2011 г. е заместник-ректор на Софийския университет за акредитация и научна дейност.

От 2011 до 2014 г. е заместник-ректор на Софийския университет за учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение.

На 17 ноември 2015 г. е избран за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На 20 ноември 2019 г. е преизбран за ректор.