Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков предлага на Факултетния съвет на Юридическия факултет (ЮФ) д-р Петър Илиев да бъде уволнен за плагиатство. Това съобщиха от пресцентъра на Алма матер.

"Тъй като заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство, ректорът на Софийския университет отправи обосновано искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за започване на процедурата по чл. 129, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, съобщиха от пресцентъра.

Въпросният текст предвижда ректорът да уволни уличения в плагиатство преподавател, но за целта трябва да е получил предложение за това от факултетния съвет на ЮФ, където е зачислен лекторът. 

Етичната комисия: Преписал е от Киселова

Въз основа на резултатите от проверката Етичната комисия излезе със становище, че в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник.

"В смислово отношение има пълно съвпадение на текста на книгата с дисертацията, а в по-голямата част от страниците то е и буквално", пишат за различни части на книгата от Етичната комисия.

От Комисията уточняват, че са били нужни 45 дни за решаване на казуса, тъй като е трябвало да се сравнят и двете различни версии на книгата, с близо 80 страници разлика. Втората, по-кратка, изведнъж се появи, а издателството "Нова Звезда" обяви, че книгата "винаги си е била" 618 страници. Съдия обаче им изпрати свое копие с оригиналните 697 страници - купено през 2015 г.

Съгласно чл. 129, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (ПУДСУ) установеното по предвидения в закона ред плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение.

Същият текст изисква при наличие на данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет да избере комисия от специалисти в съответната област на висше образование или професионално направление, която да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет.

Правилникът обаче мълчи какво става при хипотезата, в която Факултетният съвет отказва да направи предложение за освобождането на Петър Илиев.

Ето и пълното становище на Етичната комисия към СУ:

Преписвал е с грешките

Едно от най-любопитните наблюдения на Етичната комисия е, че Петър Илиев е преписал от доц. Киселова включително и... грешките.

На стр. 83 от дисертацията ѝ пише pal excellence, вместо par excellence, като сбърканата фраза фигурира по същия начин и на стр. 74 от книгата на Илиев.

„Впечатляващо е, че в сравняваните страници от книгата на П. И. близо 230 бележки с цитирания на източници и авторски текст от научния апарат под линия е изцяло заимстван от дисертацията на Н. К. (добавени са по-малко от 10 нови бележки). Използвани са характерни за плагиатството техники: буквално заимстване на чужд текст без позоваване на автора му; заимстване на чужд текст с внасяне в него на някои промени, които не променят смисъла му, отново без цитиране на неговия автор; 10 комбиниране на различни пасажи от чужд текст в общо изложение, без да се посочва откъде са взети и кой е авторът им“, пише комисията.

Тя е установила още, че често Илиев слагал просто някаква въвеждаща фраза и след това продължавал с директно съдържание от труда на Киселова.

На места е променял думи – вместо „определя“ е написал „дефинира“, или вместо „страната“ – „държавата“, вместо "промени" - "трансформации".

Как започна всичко

Пръв за случая съобщи Клуб Z.

Петър Илиев, преподавател по конституционно право в СУ, се спрягаше за кандидат за премиер на "Има такъв народ", преди това за правосъден министър (в първия проектокабинет на партията с премиер Николай Василев), а след това и за вицепремиер и министър на вътрешните работи в проектокабинета с премиер Пламен Николов.

Разследване на фейсбук групата "Правна лудост" показа, че Илиев е плагиатствал от доц. Наталия Киселова. А Клуб Z установи от няколко независими източници, че освен двете издания, които цитира във всички свои биографии (на сайта на ИТН, на страницата на правната си кантора, на тази на Софийския университет), Петър Илиев е автор и на трета книга  - "Компетенцията на Народното събрание”. 

Фейсбук групата открива една бройка на "Компетенцията на Народното събрание". И установява, че в действителност цели 40 страници от нея са копирани с минимални промени от "Парламентарен контрол" на д-р Наталия Киселова. 

Книгата на д-р Киселова не е в библиографията на изданието на Петър Илиев - т. е. не може да става дума за грешно позоваване или техническа грешка. Пък и това би било невъзможно - изданието на Илиев е от 2015 г., а Киселова публикува своята дипломна работа като отделна книга едва тази година. В добавка, в научните публикации е допустим кратък или обширен цитат с позоваване, а не копиране на цяла глава от чужд труд.

"Аз за Петър Илиев ще се погрижа, както се грижа за всички почтени и лоялни хора, които познавам. И също така ще се погрижа да разбера кой си ти или кои сте вие, които сте в състояние да изгорите книга, да съсипете човек заради амбициите си за власт. И след това всичко по реда си. Законовият ред", коментира преди месец лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Малко след като новината за готвеното уволнение на д-р Илиев излезе официално, коментар дойде и от него самия. Юристът е изпратил писмен отговор на бТВ, в който казва:

"Етичната комисия на СУ не е органът, който има право да се произнася със становище по казуса."