Специализираната прокуратура разкрива днес, че е сезирана "въз основа на подаден сигнал по електронна поща, съдържащ твърдения за извършено престъпление от г-н Кирил Петков".

Съобщението днес идва "във връзка с многобройни журналистически запитвания".

Казва се още, че данните са "описани подробно и в статия на вестник „Труд“ от  22.08.2021 г.", а проверка е образувана експедитивно - 2 дни по-късно.

 Казва се още, че образуваната преписка се е паднала на случаен принцип на наблюдаващ прокурор.

"След приключване на проверката наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали има достатъчно данни за извършено престъпление."   

Ето и прокурорското съобщение:

Специализираната прокуратура извършва проверка по казуса с гражданството на г-н Кирил Петков 

Във връзка с многобройни журналистически запитвания Специализирана прокуратура уведомява, че още на 24.08.2021 г., въз основа на подаден сигнал по електронна поща, съдържащ  твърдения за извършено престъпление от г-н Кирил Петков, в качеството му на служебен министър на икономиката, описани подробно и в статия на вестник „Труд“ от  22.08.2021 г., е образувана прокурорска преписка. Към преписката е присъединена и жалба от гражданин, която съдържа идентични твърдения.

Сигналът за извършено престъпление от общ характер е разпределен на случаен принцип на прокурор от Специализираната прокуратура.

На 15.09.2021 г. наблюдаващият прокурор е постановил извършване на лична проверка по реда на Закона за съдебната власт. Предстои приобщаването на относими към казуса документи, включително и от Конституционния съд.

След приключване на проверката наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали има достатъчно данни за извършено престъпление.