Article_top

Клуб Z

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" внесе предложения към правителството за промени в  в Наредбата за инвентаризация на горските територии. Събрани са над 7500 подписа на представители на различни браншови организации. В понеделник, 15 декември, се очаква да бъде готов проектът за новата наредба.

Еколозите предупреждават, че е от ключово значение как ще бъдат формулирани новите текстове, за да бъдат опазени българските гори. 

Природозащитните организации и експертите лесовъди приветстват разработването на наредбата, но имат предложения за променянето и допълването ѝ. Едно от предложенията е за добяване на т.нар. зони с приоритетни функции

  • зони за поддържане на биологичното разнообразие извън тези, които са включени в Натура 2000
  • защитните гори - масиви, които защитават от ерозия, заобикалят вододайни зони, земеделски земи и пр.
  • зони за опазване на културното и историческо наследство и традициите на населението.

Организациите настояват и за нова методика, по която да се определят приоритетните функции на горските територии и според нея да се извършва категоризирането им. Методиката трябва да дава възможност и за набелязване на режими за управление, поддържане на функциите и мониторинг на зелените масиви.

В проекта за новата наредба има проблематични текстове, свързани с приемането на горско-стопанските планове и програми. Според еколозите така се допуска приемането и заплащането им, преди да са отстранени големи недостатъци по отношение на таксацията на горските масиви. Идеята на екокоалицията е да не се изплаща цялата сума, преди да е приет планът.

С новата наредба се очаква решение на проблема с планирането на санитарни сечи. Според експертите санитарните сечи не следва да се планират - както е предвидено в новата наредба - само при настъпили извънредни обстоятелства, тъй като всяка една сеч има и санитарен характер. Природозащитниците подчертават, че не може да става въпрос за планиране, преди да са настъпили проблеми с даден горски масив. Подобен план може да задълбочи незаконната сеч, защото много често се режат незаконно здрави дървета под предлог за прочистване на гората. 

Коалицията "За да остане природа в България" обръща внимание и на факта, че трябва да има допълнителни разпоредби, които задължават при планирането да се извършва предварителна оценка и съобразяване с природозащитното състояние на природните местообитания и видовете от приложенията на Закона за биоразнообразието (вкл. мъртва дървесина, гори във фаза на старост и др.).

Тези разпоредби трябва да послужат както при изготвянето на горско-стопанските планове, така и при изготвяне на областните планове за развитие на горски територии, така че акцентът да не пада единствено върху дърводобива.

 
Снимка БГНЕС

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" внесе предложения към правителството за промени в  в Наредбата за инвентаризация на горските територии. Събрани са над 7500 подписа на представители на различни браншови организации. В понеделник, 15 декември, се очаква да бъде готов проектът за новата наредба.

Еколозите предупреждават, че е от ключово значение как ще бъдат формулирани новите текстове, за да бъдат опазени българските гори. 

Природозащитните организации и експертите лесовъди приветстват разработването на наредбата, но имат предложения за променянето и допълването ѝ. Едно от предложенията е за добяване на т.нар. зони с приоритетни функции

  • зони за поддържане на биологичното разнообразие извън тези, които са включени в Натура 2000
  • защитните гори - масиви, които защитават от ерозия, заобикалят вододайни зони, земеделски земи и пр.
  • зони за опазване на културното и историческо наследство и традициите на населението.

Организациите настояват и за нова методика, по която да се определят приоритетните функции на горските територии и според нея да се извършва категоризирането им. Методиката трябва да дава възможност и за набелязване на режими за управление, поддържане на функциите и мониторинг на зелените масиви.

В проекта за новата наредба има проблематични текстове, свързани с приемането на горско-стопанските планове и програми. Според еколозите така се допуска приемането и заплащането им, преди да са отстранени големи недостатъци по отношение на таксацията на горските масиви. Идеята на екокоалицията е да не се изплаща цялата сума, преди да е приет планът.

С новата наредба се очаква решение на проблема с планирането на санитарни сечи. Според експертите санитарните сечи не следва да се планират - както е предвидено в новата наредба - само при настъпили извънредни обстоятелства, тъй като всяка една сеч има и санитарен характер. Природозащитниците подчертават, че не може да става въпрос за планиране, преди да са настъпили проблеми с даден горски масив. Подобен план може да задълбочи незаконната сеч, защото много често се режат незаконно здрави дървета под предлог за прочистване на гората. 

Коалицията "За да остане природа в България" обръща внимание и на факта, че трябва да има допълнителни разпоредби, които задължават при планирането да се извършва предварителна оценка и съобразяване с природозащитното състояние на природните местообитания и видовете от приложенията на Закона за биоразнообразието (вкл. мъртва дървесина, гори във фаза на старост и др.).

Тези разпоредби трябва да послужат както при изготвянето на горско-стопанските планове, така и при изготвяне на областните планове за развитие на горски територии, така че акцентът да не пада единствено върху дърводобива.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките срещу COVID-19 в контекста на увеличения брой случаи и началото на новата учебна година у нас и в световен мащаб?