Ръководената от бившия главен прокурор Сотир Цацаров Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) нахлу тази сутрин в община Варна, за да проверява конфликт на интереси при търг за доставка на електрически автобуси и зарядни за тях на стойност 85 млн. лева, съобщиха от КПКОНПИ.

Оттам добавиха, че работят по сигнал, но не съобщават кой го е подал.

Поръчката е от 2021 г., на стойност 85 000 000 лв., отпуснати като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ за закупуване на 60 броя електрически автобуси и 60 зарядни устройства за тях.

Сигналът, по който КПКОНПИ работи, съдържа данни данни, че обществената поръчка е манипулирана в полза на определен изпълнител и са осъществени корупционни действия от служители на Община Варна, включително от лица, заемащи висши публични длъжности. Изземва се документация и се снемат обяснения от длъжностни лица в сградата на общината.
Паралелно с това, служители на дирекция „Противодействие на корупцията“ изискват и документи от Областна администрация Варна, по повод друга проверка, с предмет промяна на статута на имоти – частна държавна собственост и разпореждане с тях, осъществено за периода 2018 г. - 2020 г.

Данни за нарушения бяха изнесени от варненската журналистка Веселина Томова. Нейният сайт "Афера" твърди, че през юли  2021 г. сайтът dnews.bg в нарушение на ЗОП обяви изпълнителя на поръчката по едната обособена позиция преди да е приключил търга.  

На 09.09.2021 г. с Решение № 29 е определен изпълнител на обществена поръчка по обособена позиция - „КОНСОРЦИУМ ДЖИ ДИ ЕЙ“ („Авто Инженеринг Холдинг Груп“  ЕООД) .

На 21.07.2021 г. Томова призова останалите участници да обжалват поръчката при евентуален избор на тази фирма, която се презентира от сайта www. dnews.bg преди да е приключила обществената поръчка и преди да е направен избора на изпълнител.  Защото останалите фирми са дискриминирани.

Защо КПКОНПИ се занимава чак сега с това и има ли връзка със загубата на ГЕРБ (партията на кмета Иван Портних) на парламентарните избори - предстои да видим.