Какви стъпки трябва да предприемете, ако искате да подадете сигнал до Европейската прокуратура.

Министерството на правосъдието публикува на сайта си подробна информация как се случва това..

Физическите или юридическите лица се насърчават да изпращат сигнали за престъпления, по отношение на които Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност, до децентрализираната служба на Европейската прокуратура в България на email:  eppo-bgedp-office@prb.bg. В този случай не е необходимо попълването на специален формуляр и текстът може да бъде в свободна форма.

Сигнали могат да се изпращат и чрез специализирания уебсайт на Европейската прокуратура като може да бъде използван всеки един от официалните езици на Европейския съюз. 

На страницата на правосъдното министерство има качен банер с информация за всичко това. Там може да се открие и формуляр за подаване на сигнали от националните органи, както и указания за попълването му.