Макар повечето от вас да не вярват в Дядо Коледа, може би не осъзнавате, че Добрия старец не само е измислен. Самото му съществуване е невъзможно.

За да демонстрираме, че концепцията за Дядо Коледа е изпълнена с вътрешни противоречия, първо трябва да се допитаме до каноничните източници за това какви предполагаеми сили притежава този мистериозен мъж в червено. Джон Фредерик Куутс и Хейвън Джилеспи ни разказват, в класическата си песен от 1934 г. "Дядо Коледа идва в града", че:

"Той те гледа,
когато спиш.
Той знае
кога си буден.
Той знае кога си
бил лош
или добър.
Така, че бъди добър
за Бога".

Но възможно ли е Дядо Коледа винаги да знае кога сте били добри или непослушни.

На първо време, заслужава си да споменем едно просто наблюдение: Ако някой изрича лъжа, то тогава той е непослушен. Ако казва истина, то тогава е добър. 

Сега си представете момче, което ще наречем Параноичния Павел. Павел, който постоянно е загрижен дали е бил достатъчно добър, за да получи подарък от Дядо Коледа, изрича следните думи.

"Дядо Коледа знае, че съм непослушен в този момент!"

Нека предположим, че Павел не върши нищо, което бихме могли наистина да определим като лошо или добро. Тогава изникват следните въпроси: Непослушен или добър е Павел? И може ли Дядо Коледа да познае?

Очевидно е, че Павел не е непослушен. Ако е непослушен, тогава Дядо Коледа ще знае, че той е непослушен въз основа на магическите сили, които са му придавани от гореспоменатата коледна песен. Но ако Дядо Коледа знае, че Павел е непослушен, тогава Павел говори истината и следователно не лъже. Но след като той не върши нищо, което бихме определили като лошо, тогава няма как Павел да бъде непослушен.

Също толкова ясно обаче е, че Параноичния Павел не е добър: Ако той е добър, тогава Дядо Коледа би узнал, че той е добър. Но това предполага, че Дядо Коледа не знае, че Павел е непослушен, с което е нарушен Закона за противоречието:

"Две противоречиви твърдения не могат едновременно да бъдат истинни".

В "коледната" версия той би гласял: Нито едно действие не може да бъде едновременно добро и лошо.

В такъв случай, Павел лъже, тъй като той казва, че Дядо Коледа знае, че той е непослушен. Тъй като непослушните лъжат, Павел не е добър.

Разбира се, нищо не пречи на Параноичния Павел да смотолеви въпросното твърдение. И ако действително го направи, то в такъв случай той със сигурно е или непослушен, или добър - нима има други релевантни морални категории за Коледа? Така този невъзможен за разрешаване проблем е поставен пред мистериозните магически сили, приписвани на Дядо Коледа в споменатата песен. Следователно - Дядо Коледа не може да съществува.

Това коледно разкритие вероятно е прекалено шокиращо за повечето от вас. Но се страхувам, че нещата ще стават по-зле.

Всеизвестно е, че Дядо Коледа раздава подаръци на децата в коледната нощ, следвайки две строги правила. Първото можем да наречем Правилото за добротата:

Ако детето е било добро (като цяло), то ще получи подаръците, които желае (в рамките на разумното).

Второто можем да назовем Правилото за непослушност:

Ако детето е било непослушно (като цяло), тогава то или тя ще получи въглища (и нищо друго).

Спазването на тези правила е съществена част от това какво е да бъдеш Дядо Коледа – тези правила кодифицират неговото място и цел във Вселената. Следователно те не подлежат на обсъждане: Дядо Коледа не може да ги наруши.

Нека отново да разгледаме Параноичния Павел, който както обикновено се тревожи за статуса си по отношение на показателя непослушност/доброта. Освен това приемете, че една минута преди полунощ на 24 декември действията на Павел през изминалата година, без момчето да е наясно с това, са паднали точно на линията между доброто и лошото. Има време само за още едно действие и ако е добро, тогава ще получи подаръците, които иска, а ако е лошо, ще получи само въглища. Павел, който е наясно, че поведението му през изминалата година не е било съвсем за пример, казва:

"Тази година ще получа въглища за Коледа!"

Подобно изказване пречи на Дядо Коледа да направи избора между дилемата подаръци или въглища за Параноичния Павел.

Дядо Коледа не може да му даде подаръци. Ако го направи, тогава той не може да му даде въглища. Но това означава, че Павел е изрекъл лъжа, което би го тласнало към орбитата на непослушните (като цяло). В такъв случай Дядо Коледа е трябвало да му даде въглища, а не подаръци.

Но Дядо Коледа също не може да даде на Павел въглища. Ако го направи, тогава минута преди полунощ Павел е изрекъл истината. Това би тласнало момчето към добротата (като цяло). В такъв случай Дядо Коледа е трябвало да му даде подаръци, а не въглища.

Така отново виждаме, че самата концепция за Дядо Коледа е напълно непоследователна. И тъй като Дядо Коледа е неразделна част от Коледа, това означава, че самата Коледа е непоследователна и следователно не трябва да съществува.

И така Гринч може да докаже, че Коледа не бива да съществува!

Рой Т. Куук е професор по философия в Университета на Минесота. Коментарът му публикуван в OUTBlog.com. Преводът е на Клуб Z.