Административен съд-София град (АССГ) определя, че т. нар. Зимен сарай на Румен Гайтански - Вълка не е незаконно строителство, а стара сграда и затова отменя акта на главния архитект на София Здравко Здравков за събаряне.

Имотът се строи върху дървопроизводителна гора, част от Държавно ловно стопанство "Искър", липсва одобрен инвестиционен проект или разрешително за строеж. Както Клуб Z писа, на 16 юни 2021 г. арх. Здравков окончателно издаде заповед сградата в местност "Авала" на брега на язовир "Искър" да се премахне, тъй като представлява незаконно строителство.

Именно тази заповед е обект сега на атака пред АССГ, като резултатът очевидно става 1:1 за Гайтански ( предстои ВАС, б.р.).

"Припомням, че през август миналата година осветих строежа на територията на Държавно ловно стопанство "Искър", след като пуснах дрон над него. Извършител е фирмата "Био майнинг", известна и като най-големият бенефициент на държавната Българска банка за развитие, след като продаде кърджалийска фирма за 150 млн лева, а купувачът плати с кредит от банката", написа депутатът от ДБ Владислав Панев.

Според него строежът в абсолютно защитената територия е бил замразен след наблогаприятното развитие, а сега има опасност да продължи

Какво казва съдът?

Интересно е, че освен споменатата "Био майнинг", солидарно с нея срещу заповедта за събаряне в съда се обявило и "Югозападно Държавно предприятие" ДП - Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Искър". Прокуратурата не се е явила изобщо.

Касае се за "Стоманобетонова монолитна сграда". Жалбоподателите - "Био майнинг" и Горското, привеждат любопитни аргументи, че тя представлява... 

".... Авариен ремонт на съществуваща стара сграда, строена преди 1988 г., която съобразно официален свидетелстващ документ – Акт за държавна собственост № 04396/08.02.2005 г., представлява монолитна едноетажна сграда (техническа работилница) със застроена площ (ЗП) от 1341 км.м.

По същество се твърди, чесградата е изградена преди 1988 г. от УБО-Управление "Безопасност и охрана" към Държавна сигурност."

С констативен акт от септември 2020 г. се обективира, че новият строеж бил ситуиран в непосредствена близост до сграда „Ловен дом” и на мястото на съществувала преди спомената производствена едноетажна сграда със сутерен (техническа работилница).

Сградата се състои от три части – северна, централна и южна. Северната част имала сутерен, партерен етажи и използваемо подпокривно пространство. В централната и най-висока част имало изпълнени сутерен, партерен и втори етаж, а южната част се състояла само от сутерен и партерен етаж. 

Застроената площ на строежа вече се приема 1490 кв.м. - да не говорим за изградена стоманобетоннна подпорна стена, монолитната ограда и пр.

В свое решение от 15 декември съдия Ева Пелова постановява, че обявената за незаконна от архитект Здвравков "техническа работилница" на УБО съгласно заключението на съдебно-техническата експертиза представлява строеж - IV-та категория.

Обаче - при приемането в съдебното заседание на заключението, вещото лице - която посетила мястото, уточнява, че е посочила каква е разгърнатата застроена площ /РЗП/ на сградата, видяла е при огледа на място РЗП, включително със сутерена, където има
помещения, без да може да отговори на въпроса какво е тяхното предназначение.

"Това, което е видяла, е просто една сграда. Не е изключено сградата да има капацитет от над 200 места.... Не е в състояние (вещото лице) да отговори на въпроса, колко души могат да се помещават в нея...

При РЗП от 3800 кв.м., не е изключено сградата да има капацитет над 200 човека. Ако сградата (обаче) може да побере над 200 човека, тогава нейната категория би била трета", пише съдът.

И още пропуски в рабтата на вещото лице, които се оказват важни:

"По отношение на въпроса дали процесният строеж е нов или може да става въпрос за ремонт на стара сграда, вещото лице посочва, че е описала това, което е видяла при огледа на място, без да е установила вече закрити работи, като например основите на сградата, както и че не е премахвала при огледа части от мазилка и топлоизолация от стените.

Видимите части на сградата са нови, но е възможно да налице и някакви стари елементи, които да са скрити. Съобразно представените по делото конструктивни становища, вещото лице е категорично, че чрез тях се установява, че в този имот има сграда, която е в аварийно състояние."

А пък разликата в площта, отразена първоначално, и тази, констатирана на място, може да се дължи на допълнителна намеса върху сградата, след съставянето на акта за държавна собственост

Цялото решение на АССГ е 14 страници. В него съдия Пелова постановява, че заповедта за събаряне не съдържа задължителните реквизити по закон - той не е ясен, липсва конкретика, нарушени са правата на адресатите на заповедта.

"... Административният орган не е посочил ясно правното основание, на базата на което е формирал извода си за наличието на компетентност да се произнесе по преписката...

... административният орган е записал общо, че констатираният незаконен строеж, е... от четвърта категория,... без да посочи в коя от всички визирани в тази разпоредба хипотези попада обектът. Липсата на конкретизация, от една страна води до неяснота в самия акт, тъй като е очевидно, че и издателят не може да определи категорията на обекта, а от друга страна, води до невъзможност за упражняване на съдебен контрол..."

Освен строежа, така и не се установява категорично техническата категроия на самия поземлен имот. А пък категорично е установено само, че новият строеж е върху същствувалата спомената по-горе техническа работилница от 1,3 дка.

"В хода на административното производство не са събрани доказателства, от които да се направи безспорен извод за вида на извършения строеж. Нещо повече, административният орган е формирал крайните си изводи при наличието на противоречиви доказателства, като не е изложил мотиви, защо кредитира едни доказателства, а игнорира други..."

Неясно е защо наказващият орган е пренебрегнал и становищата на жалбоподателите - подкрепени от правоспособни инженер-конструктори. 

Ответникът, т.е. - Столична община - така и не доказва: коя категория е процесният строеж и какво представлява този строеж, дали е изцяло нов строеж, или е ремонт на стара сграда, в аварийно състояние, приема съдията.

"Цялостният извод, който съдът прави, въз основа на събраните по делото доказателства, е че изградената процесна сграда не е нова, напротив тя е съществувала и към датата на съставяне на Акта за държавна собственост."

Затова заповедта за събаряне на главния архиткт на София се отменя като незаконосъобразна.