Фоторепортерът на медиите Клуб Z Веселин Боришев е арестуван незаконно от столичната полиция и следва тя да му изплати обезщетение. СДВР е виновна по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Това постановява като първа инстанция Административен съд-София град (АССГ).

Случката е от 13 септември 2019 г. от градинката край хотел "Рила". Тогава - по време на съсредоточаване в София на полицейски подкрепления по повод протести, Боришев твърдеше, че е опитал да снима движеща се група униформени. От полицията пък твърдяха напротив - че се е държал агресивно, употребил е алкохол и пр.

Случката бе подета на "крилете" на кафявите медии, в които по интересен начин се изнасяха подробноси от твърдения на полицаите за служебна консумация.

Още на 14 септември Боришев е признат за невинен в деянието "дребно хулиганство" от съда, но въпреки това...

"... Задържането било оповестено в сайта ПИК, където било посочено, че бил пиян, обиждал полицаите и пр. Тази информация все още е налична и се открива чрез търсачката Гугъл.  В резултат от задържането репутацията му на честен човек и професионалист е ликвидирана, държан е с белезници. Претърпял унижения, болки и страдания...", 

Журналистът претендираше вреди в размер на 20 000 за нанесени вреди от незаконосъобразния арест.

Съдия Ирина Кюртева напомня, че според ЗОДОВ, за да бъде ангажирана отговорността на държавата, са нужни следните предпоставки: да има "незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата", да са настъпили вреди и да е налична пряка причинна връзка между двете.

Тя приема, че е безспорно установено незаконосъобразното задържане на ищеца, в случая - от Първо РУ, безспорни са и вредите, които Боришев е претърпял. Те се изразяват в "преживян физически и емоционален стрес и дискомфорт по  време на самото задържане в 01 РУ – СДВР."

"По принцип самото естество на задържането на лице в поделение на МВР, с цел установяване на евентуална съпричастност към определено неправомерно деяние, логично причинява на задържания стрес и дискомфорт. Неизбежно всеки задържан търпи обичайните неимуществени вреди, които закономерно са в причинна връзка със задържането.

Самият факт на лишаването на лицето от правото на свободно придвижване предполага негативно отражение върху психическото му състояние. В конкретния случай, за времето на задържане от 18,00 ч. на 13.09.2019 г. до 14, 30 ч. на 14.09.2019 г. ищецът е бил лишен от редица права, като право на свобода, правото на личен живот и неприкосновеност, като вредите се изразяват в страдания, на които той се позовава и неминуемо е търпял", заключава съдията.

АССГ приема за справедливо обезщетение в размер на 3500 лв., плюс една държавна такса от 10 лв.

Решението може да се обжалва пред ВАС.