Национална агенция за приходите извършва проверки на 861 фирми, получили финансова помощ по първа и втора фаза на програмата за подкрепа на оборотен капитал.

Общо по двете фази на прогнрамата са подпомогнати над 6800 дружества, като 4622 от тях са от ресторантьорския бизнес, съобщават от приходната агенция.

Припомняме, че по-рано през деня от Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията се оплакаха, че приходната агенция е започнала "масов натиск" за връщане на суми, получени от българския бизнес като подкрепа в следствие на ограниченията срещу разпространението на COVID-19, след като сумите вече са били одобрени и отпуснати.

От ведомството уточняват, че проверките целят да установят дали са спазени всички изисквания и условия за получаване на финансовата помощ, както и дали получените средства са усвоени в пълен размер и изразходвани по предназначение.

Към момента е ясно, че 66 от проверяваните дружества не са представили отчет за изпълнената дейност, описание на извършените разходи и декларация за липса на друго публично финансиране. В случай, че фирмите не подадат отчет и декларация за липса на друго публично финансиране, разходите няма да бъдат верифицирани и ще се наложи дружествата да възстановят получената помощ, припомнят от НАП.

От агенцията допълват, че са предоставили възможност на компаниите, получили помощ, сами да направят проверка за евентуални грешки и неточности и ако установят такива, да ги коригират своевременно.