Правосъдният министър може да иска предсрочното освобождаване на главния прокурор, на председателя на Върховния касационен съд и на председателя на Върховния административен съд. Това постанови днес Конституционният съд.

КС се произнесе с тълкувателно решение по делото, образувано по искане на Министерския съвет на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл.130 в, т.3 от Конституцията на Република България в отговор на въпроса:

„В правомощията на министъра на правосъдието по чл.130 в т. 3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт."

Той бе зададен от служебния министър Янаки Стоилов.

Това стана, след като ВСС отхвърли без разглеждане опита на Стоилов да внесе документи за ангажиране на дисциплинарна отговорост на главния прокурор. Причината - според кадровиците, че той е некомпетентен орган.

Въпросният член от Конституцията всъщност гласи, че правосъдният министър може да прави "предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи". Въпросът де факто бе - "тримата големи" подчиняват ли се на това правило, т.е. - магистрати ли са?

Приетият диспозитив на решението гласи:

"Разпоредбата на чл. 130в от Конституцията включва и възможността министърът на правосъдието да прави предложение до Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл.129 ал.3 т.5 от Конституцията."

Решението на КС е прието единодушно с 10 гласа.

Естествено, пак компетентност единствено на ВСС би било евентуалното наказание или отстраняване на някой от "тримата големи", при това с квалифицирано мнозинство от 17 души. В момента съветът се състои от 22-ма.