49 на сто от българите смятат, че членството в ЕС е нещо добро, а 13 на сто се отнасят към него отрицателно.

Това гласи ново проучване на „Евробарометър“, възложено от Европейския парламент и осъществено в края на миналата година.

Спрямо предишна анкета от 2020 г. подкрепата за ЕС в страната ни е спаднала със 7%, а отрицателните настроения се увеличават с 4 процента.

Въпреки че делът на българските граждани, които смятат, че сме спечелили от членството в Съюза, остава висок – 60 на сто, той е по-нисък от средноевропейския и намалява с 4 процента в сравнение с есента на 2020 г.

Българските граждани виждат ползите от ЕС най-вече като възможностите за работа, подобряване на сътрудничеството с другите европейски страни и поддържането на мира.

Като основни приоритети анкетираните ни сънародници поставят върховенството на закона и свободата на придвижване - с еднакъв резултат от 32%. На второ и трето място се нареждат съответно зачитането на националната идентичност, култура и традиции в страните членки и солидарността между държавите и регионите в Общността.

Българите възприемат общественото здраве като основен приоритет на политиката на Европейския прламент (53%) заедно с борбата с бедността и социалното изключване (51%). Подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места е на трето място с дял от 48 на сто. Едва 16 процента от анкетираните българи смятат климатичните промени за приоритет.

Интересен е фактът, че в 11 страни членки хората поставят защитата на демокрацията на първо място. За българите обаче тя идва чак на четвърто място.