От широко анонсираното разследване за злоупотреби в държавната "Булгаргаз" Софийската градска прокуратура е отделила материали "с оглед данни за извършено престъпление... от висшестоящи служители от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП)."

Това става ясно от прессъобщение на прокуратурата.

Става дума за "натискане" - казано на прост език. Върху преписка с полицейска проверка имало поставени "ръкописни резолюции с указание за започване на досъдебно производство и задържане на лице за 24 часа".

И тъй като очевидно МВР има право на задържане до 24 часа, се касае, че е нарушена разпоредбата на Закона за МВР...

".... съгласно която горестоящите ръководители на разследващите органи „нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването и за съставянето на писменото мнение, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването“.

Казано просто - че въпросният по-висш полицай се е намесвал на разследващия.

Прокуратурата пуска копие от въпросния гриф:

"Да се обезпечи Павлов със заповед за задържане 24 часа".

Явно се има предвид Николай Павлов.

Започната е проверка "за установяване на всички релевантни обстоятелства".

По-късно МВР отговори с "правна консултация": че "към датата на поставяне на резолюциите няма образувано досъдебно производство, а само проверка. Цитираният чл. 15 ЗМВР се отнася за вече образувани досъдебни производства и работата на органи по разследването по реда на НПК".

И още:

"Опитът на прокуратурата да постави под съмнение законните действия на МВР и да измести фокуса от разкриване на конкретно престъпление има за цел сплашване на органите на реда, с което няма да постигне успех . Служителите на МВР ще продължат да работят в посока на документиране и доказване на извършена престъпна дейност въпреки многобройните образувани проверки и досъдебни дела срещу тях. Нееднократно главният прокурор подчерта , че прокуратурата  води война не срещу МВР , а срещу престъпността, но подобни действия на прокуратурата остават усещането, че тя води война срещу органите на МВР."

Казва се още, че остава "горчивото усещане за саботиране при важни за страната разследвания", както и се твърди:

"Такова поведение осигурява недосегаемост на престъпния контингент и е опасно за сигурността на страната."

Ето и съобщението на прокуратурата:

СГП извършва проверка по реда на чл. 145, ал. 1 от ЗСВ с оглед данни за евентуално извършено престъпление от общ характер от висшестоящи служители на ГДНП

На 10.02.2022 г. прокурори в Софийска градска прокуратура (СГП) отделиха материали от образуваното досъдебно производство по случая с „Булгаргаз“ с оглед данни за извършено престъпление по чл. 282 от НК от висшестоящи служители от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

След анализ на материалите по делото, наблюдаващите прокурори са установили изготвени докладни записки относно проверка по преписка по описа на ГДНП с поставени върху тях ръкописни резолюции с указание за започване на досъдебно производство и задържане на лице за 24 часа.

В тази връзка наблюдаващите прокурори са счели, че е нарушена разпоредбата на чл. 15 от Закона за МВР, съгласно която горестоящите ръководители на разследващите органи „нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването и за съставянето на писменото мнение, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването“.

Предвид горното относимите по случая материали са отделени и е започната проверка за установяване на всички релевантни обстоятелства.

Предоставяме копие от резолюциите със заличени данни.

Информацията се предоставя след разрешение на наблюдаващите прокурори по чл. 198 от НПК.

За резултатите от проверката обществеността ще бъде своевременно информирана.

А това е последвалият отговор на МВР:

Уточнение

Относно съобщение на сайта на Прокуратурата на Република България от 11.02.2022г. във връзка с образувана проверка от СГП срещу висшестоящи ръководители в ГДНП

Положените резолюции, цитирани в съобщението на прокуратурата, са върху докладни записки на оперативни работници. Видно и от прикачените документи в съобщението пише „проверка по преписка“ и на двата документа.

Към датата на поставяне на резолюциите няма образувано досъдебно производство, а само проверка. Цитираният чл. 15 ЗМВР се отнася за вече образувани досъдебни производства и работата на органи по разследването по реда на НПК.

В конкретния случай проверката се извършва по реда на ЗМВР, а не по реда на НПК. Това е полицейска проверка, за която МВР няма задължение да докладва незабавно на прокуратурата. При докладна записка от оперативен работник и наличие на предположение за извършено престъпление органите на МВР имат право да извършват задържане до 24 часа. Точно такава е и едната резолюция.

Посоченото правно основание от прокуратурата - чл.15, ал.5 ЗМВР, действително предвижда, че: „Горестоящите ръководители нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването и за съставянето на писменото мнение, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването.“

Към момента на поставяне и на двете резолюции от заместник- директора на ГДНП по „Разследването“ действия по разследването не са били предприемани. Не са давани никакви указания за действия по разследване или съставяне на писмено мнение. Не е упражнена каквато и да е друга намеса.

Опитът на прокуратурата да постави под съмнение законните действия на МВР и да измести фокуса от разкриване на конкретно престъпление има за цел сплашване на органите на реда, с което няма да постигне успех . Служителите на МВР ще продължат да работят в посока на документиране и доказване на извършена престъпна дейност въпреки многобройните образувани проверки и досъдебни дела срещу тях. Нееднократно главният прокурор подчерта , че прокуратурата  води война не срещу МВР , а срещу престъпността, но подобни действия на прокуратурата остават усещането, че тя води война срещу органите на МВР.

 Поредицата образувани проверки и досъдебни производства срещу служители на МВР при спорни основания оставят горчивото усещане за саботиране при важни за страната разследвания, да се обезличи работата на службите на МВР и резултатите от тях.

Такова поведение осигурява недосегаемост на престъпния контингент и е опасно за сигурността на страната.