Украйна официално подаде в понеделник молба за членство в Европейския съюз, но процесът вероятно ще продължи години въпреки подкрепата на страни от общността след руската инвазия. Украйна може да си осигури статут на кандидат тази година, но преговорите за привеждане на нейното законодателство в съответствие с разпоредбите на ЕС ще отнеме доста по-дълго време, посочва Ройтерс в справка по темата.

За Полша, която е сходна по население с Украйна и също е минала през комунизма, от кандидатстването за членство до приемането в общността минаха 10 години – от 1994 до 2004 г., при това в мирно време и при стабилни демократични институции.

За да стане член на ЕС, Украйна ще трябва да изпълни следните условия и да предприеме следните стъпки:

  • Всяка кандидатстваща за членство страна трябва да уважава човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона, правата на човека, включително правата на хората, принадлежащи към малцинства, плуралистичното общество и да подкрепя недискриминацията, търпимостта, справедливостта, солидарността и равенството между мъжете и жените.
  • Трябва да има стабилни институции, които да гарантират демокрацията, върховенството на закона, правата на човека, уважението и защитата на малцинствата, работеща пазарна икономика и капацитет за справяне с конкуренцията и пазарните сили в ЕС. Трябва да може да поема и прилага по ефективен начин задълженията, свързани с членството, включително целите на политическия, икономическия и паричния съюз.

Процедура

Украйна е подала официална молба за членство до Съвета на ЕС и сега Европейската комисия трябва да излезе със становище. Това отнема средно между 15 и 18 месеца, но според висши служители от ЕС процесът може да бъде ускорен, ако има политическа воля.

Ако становището е благоприятно, Украйна ще получи статут на държава кандидат, при условие че всички правителства в ЕС гласуват единодушно в подкрепа на това.

Като държава кандидат Украйна ще започне преговори за привеждане на своето законодателство в съответствие с правната рамка на ЕС. Общностното законодателство е разделено на области от политиката, наречени глави, чийто брой е 35. Една глава е затворена, когато държавата кандидат покаже, че вече е приложила законодателството на ЕС в съответната област или че ще направи това до датата на присъединяване към общността.

Възможно е да има преходни разпоредби за това дали и как да бъдат постепенно въведени някои правила, за да се даде на присъединяващата се страна време за приспособяване. Този въпрос се обсъжда главно по време на заключителните етапи на преговорите.

Когато бъдат затворени всички глави, ЕС и Украйна би трябвало да подготвят присъединителен договор, който е необходимо да бъде одобрен от всички правителства в общността и да получи съгласието на Европейския парламент. След това договорът се подписва от всяка държава в ЕС и от присъединяващата се страна и се ратифицира.

БТА