Взима ли Корнелия Нинова търговията с оръжия на ръчно управление?

Така изглежда - поне според внесените вчера от Министерския съвет за гласуване в парламента текстове, с които се изменя Законът за експортния контрол на продукти свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Те са изготвени от Министерство на икономиката, което е под контрола на Нинова и като вицепремиер, и като министър. Очевидно това е бил и един от първите проекти на ведомството й, защото е бил публикуван за обществено осъждане в края на януари, като се има предвид, че правителството бе конституирано в средата на декември.

Според предложенията за нови текстове (а не само изменения в съществуващите) министърът на икономиката (или лице, което е упълномощил) може не само да променя, но и да отнема издадено удостоверение за внос, износ или трансфер на оръжие.

Става въпрос за "износ, внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната", които се извършват от "физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, както и структури на централната администрация на изпълнителната власт, ръководени от министри, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване" и НСО. Разбирай - в т.ч. военнопромишленият комплекс.

"Отнемането" ще може да става при ред основания, като например "дейността, която се извършва, не съответства на условията, определени в издаденото удостоверение", "заявителят е представил неистински документи или неверни данни, които са послужили като основание за издаване на удостоверението" и прочее стандартни формулировки.

Има обаче и още едно основание, което дава широко поле за тълкувания:

- дейностите по удостоверението засягат съществени интереси на Република България в областта на сигурността или са налице съображения за опазване на обществения ред; 

Подобна формулировка има и сега в закона. Но дали има засегнати интереси на републиката, по различните казуси решава Междуведомствената комисия. А сега по този с удостоверенията, ще решава министърката.

В допълнение при отнемане на удостоверението по лицето няма право да кандидатства за издаване на ново за срок 90 дни считано от датата на отнемането му. Решението може да се обжалва, но жалбата не спира административния акт. А междувременно министерство на икономиката ще е уведомило службите за сигурност.

"Ще бъдат разписани ясни разпоредби при възникване на обстоятелства, при които министърът на икономиката и индустрията ще може да спира действието или да отнема издадено удостоверение, което ще доведе до осъществяване на ефективен контрол от негова страна. Чрез уведомяването на МВР, ДАНС и на Агенция "Митници" в случай на спиране на действието или отнемане на издадено удостоверение ще бъде осъществяван ефективен контрол от тяхна страна" - пише в мотивите към проекта на Нинова.

От опозицията обаче видяха в предложенията й за еднолично взимане на решенията за удостоверенията потенциални корупционни практики. "Ако две фирми се борят за един пазар, лесно едната може да бъде елиминирана по този способ. А тя докато жали в съда, може и вече да е късно", коментираха депутати от ГЕРБ.