Министерството на правосъдието анонсира почти революционна идея - българските европейски делегирани прокурори да се обособят в самостоятелна структура.

Както е известно, за нашата страна те са 10 (макар квотата да не е запълнена) и са единствените, които имат право да извършват в България оперативно-следствени действия, да повдигат обвинения и пр. по разследвания на институцията, оглавявана от Лаура Кьовеши.

Според регламента, който урежда работата на Европейската прокуратура, делегираните прокурори, които остават в дадена държава, на книга не са подчинени на главния прокурор. От друга обаче не се отменя Конституцията - защото те хем остават български прокурори, хем в прословутия чл. 126, ал. 2 на основния закон пише:

"Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори."

Да не говорим, че службата като европрокурор е с мандат - 5 г. с възможност за едно удъжаване. След което магистратът се връща на позицията, където е бил преди и в съответната структура.

Сега МП предлага:

"Европейските делегирани прокурори да бъдат обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата, а административните функции на ръководител да се осъществяват от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор."

На става ясно как ще се избегне колицията с чл. 126 на Конституцията.

Иначе в законопроекта се казва още, че те ще си имат сграда, бюджет и ще могат да искат самостоятлно СРС.

Ето и целия текст:

Европейските делегирани прокурори да се обособят в самостоятелна структура, предвиждат промени в Закона за съдебната власт

Европейските делегирани прокурори да бъдат обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата, а административните функции на ръководител да се осъществяват от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор. Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който Министерството на правосъдието публикува днес за обществени консултации.

За добри условия на труд и работна среда с акт на Министерския съвет ще бъде предоставена на Висшия съдебен съвет подходяща сграда за дейността на европейските делегирани прокурори, където да бъдат обособени самостоятелни регистратура и деловодство, съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му. Необходимите средствата за осъществяване на дейността на европейските делегирани прокурори ще се осигуряват от бюджета на съдебната власт. Степента на разпоредител с бюджет на ръководителя на структурата на европейските делегирани прокурори ще бъде определена от пленума на Висшия съдебен съвет, пише в мотивите на законопроекта.

Със заключителните разпоредби на закона е предвидена промяна в Закона за специалните разузнавателни средства и в Наказателно-процесуалния кодекс, с които изрично се урежда правото на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства по дела от компетентност на Европейската прокуратура. Предвидени са промени и в Закона за защита на класифицираната информация.

Със същия законопроект се регламентира и процедурата за излъчване на национален представител за Евроюст. Предвидено е Пленумът на ВСС да извърши подбор на националния член на Евроюст, неговия заместник, както и помощник на националния член, а министърът на правосъдието да уведомява Евроюст и Европейската комисия за избора.