Министерството на туризма ще изплати нови 5 159 762,70 лева помощ по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, съобщава БТА.

Разплащането на тези средства ще бъде извършено до дни, след като днес Министерският съвет прие решение за отпускане на помощта, както и постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи, съобщиха от министерството.

Получатели на помощта са хотелиери и лица, упражняващи дейност в обекти държавна и общинска собственост, настанили и изхранвали или само настанили лица от Украйна, получили временна закрила. Приетите актове на Министерския съвет обхващат заявления на заинтересованите лица в периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г.

По второто поред плащане по програмата за посочения период са верифицирани 435 323 броя нощувки на стойност 4 756 200,00 лева без ДДС, респективно 5 159 762,70 лева с включен ДДС.  

Ще бъде изплатена помощ по 264 броя заявления на лица, представили настаняване и изхранване или само настаняване, по "Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България".

Изпълнението на програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър на местата за подслон, Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и Системата за управление на национални инвестиции (СУНИ) и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на Дирекция "Миграция" и Главна дирекция "Гранична полиция" при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите, пишат още от правителството.