"Топлофикация София" трябва да представи на Комисията за енергийно и водно регулиране график за погасяване на задълженията си към "Булгаргаз" и да информира какво ще предприеме, за да подобри финансовото си състояние. Тези предписания са резултат от проверка на регулатора, започнала след сигнал от газовата компания, че топлофикацията има близо 330 милиона лева просрочени задължения за доставения й природен газ, пише БНР. 

Според "Булгаргаз" този непогасен дълг поставя газовото дружество в тежка финансова ситуация и съществува реален риск за енергийната сигурност на страната.

Според заключенията на проверката високата задлъжнялост на дружеството към "Булгаргаз" е последица от нарасналите разходи за природен газ и за въглеродни емисии поради безпрецедентния ръст на цените им през изминалия ценови период.

"Топлофикация София" трябва да изпрати изисканата информация до края на месеца.

Припомняме, че само преди две седмици столична община и енергийното министерство обявиха курс към поредна смяна на собствеността на вечно задлъжнялото дружество. Очаква се сега то отново да стане част от държавата, тоест да бъде изведено от общинската опека. 

Освен това стана ясно, че ще се търси частен оператор за дружеството, който да направи необходимите технологични инвестиции. Не се знае дали той ще влезе като концесионер, но сигурно е, че държавата няма намерение да приватизира компанията. Търси се голяма компания от международен мащаб, която да може да поеме забатачените финанси на "Топлофикация София".