Годишната инфлация у нас продължава да расте за 14-ти пореден месец и през април достига до 14,4%. Това показват данните на Националния статистически институт. Достигнатото инфлационно равнище е най-високото в България от 2008 година насам.

Данните показват, че потребителските цени в страната се повишават през април с 2,5% след 2,2% ръст през предходния месец. 

Средногодишната инфлация за периода май 2021 - април 2022 г.  спрямо периода май 2020 г. - април 2021 г. е 7,0 на сто.

През април 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:
• хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 4.5%;
• алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
• облекло и обувки - увеличение с 6.4%;
• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.7%;
• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.5%;
• здравеопазване - увеличение с 0.1%;
• транспорт - увеличение с 3.5%;
• съобщения - увеличение с 0.4%;
• развлечения и култура - цените остават на равнището от миналия месец;
• образование - увеличение с 0.2%;
• ресторанти и хотели - увеличение с 2.6%;
• разнообразни стоки и услуги - намаление с 2.9%.

В същото време НСИ представи и експресните си оценки за движението на БВП през първото тримесечие на 2022 година. Резултатите показват увеличение на показателя с 4,5% спрямо същия период на миналата година и само с 1% спрямо последното тримесечие на 2021 година. 

Номинално това означава, че БВП достига до 30,4 млрд. лв. през януари, февруари и март. Както винаги по елемент на крайното използване най-голям дял в БВП има крайното потребление.