Изменението на климата води до екстремни метеорологични и свързани с климата събития, които от своя страна водят до икономически загуби. Подобни събития, включително горещи вълни, наводнения и бури са причинили икономически загуби в ЕС за над 145 милиарда евро през последното десетилетие, пише БНР. 

През 2020 г. Гърция регистрира най-големите икономически загуби на един жител, свързани с климата, докато България е отчела най-ниските загуби.

Освен това 30-годишната плъзгаща се средна стойност на икономическите загуби в ЕС, свързани с климата, показва ясна тенденция на нарастване с близо 2% годишно през последното десетилетие.

Това показват оценки на Европейската агенция по околна среда, публикувани от Евростат в понеделник.

През 2020 г. общите икономически загуби, свързани с климата, са били за 12 милиарда евро. Най-голямата обща загуба щета е регистрирана през 2017 г. (27,9 млрд. евро), което е повече от два пъти от загубата през 2020 г. и беше в резултат на горещите вълни, регистрирани в Европа, които изсушиха земята и предизвикаха горски пожари.

Най-ниската обща загуба от климатичните промени е наблюдавана през 2012 г., като е била в размер на 3,7 млрд. евро.

През 2020 г. икономическите загуби, свързани с климата, възлизат на 27 евро на всеки жител на ЕС.

Държавата членка с най-висока загуба на глава от населението, която е почти три пъти по-висока от средната за ЕС, е Гърция с 91 евро на един жител на страната, следвана от Франция (62 евро) и Ирландия (42 евро).