Народното събрание форсира приемането на актуализацията на бюджета и двата т.нар. малки бюджета - този на Държавното обществено осигуряване и този на Националната здравно-осигурителна каса, ще се гледат на второ четене в ресорната бюджетна комисия още в петък.

Големият републикански бюджет пък е разпределен за гледане в понеделник, което означава, че при стройна организация промяната в текстовете за хазната може да са окончателно приети още в края на другата седмица. 

Идеята на вече сваленото правителство е актуализацията да влзе в сила от първи юли, когато ще се променят пенсиите, ще започнат да се изпълняват мерките в подкрепа на домакинства и бизнес, ще падне ДДС за хляба. Всичко това, разбира се, ако бъде прието от депутатите. 

Справка в сайта на парламента показва, че до момента различни народни представители и партии са внесли общо около 50 предложения между двете четения, като най-съществените разлики с проекта на Асен Василев са в пенсиите.

Припомняме, че експертите на МФ и на МТСП предлагат двукратно увеличение - едно от първи юли и едно от първи октомври. Първото увеличение е с 10% + 60 лв. от добавката, която вече става част от общата пенсия. Това показва, че минималната пенсия ще достигне до 467 лв. 

От първи октомври пък ще се увеличи максималната пенсия до 3400 лв. Освен това тези, които се получават за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември на миналата година ще се преизчислят през умножаване на индивидуалния коефициент по средномесечният осигурителен доход за страната. 

От своя страна ГЕРБ предлагат увеличение с 15% и запазване на социалната добавка от 60 лв. Това означава, че двата харча ще доведат до минимална пенсия от 490 лв., но се предлага да не се увеличава максималната пенсия и да отпадне преизчислението от първи октомври. Това означава, че проектът на ГЕРБ ще ни струва малко по-малко от този на Василев - с около 700 млн. лв. 

ДПС пък предлагат увеличение с 14%, добавка от 120 лв. за пенсионерите под линията за бедност и 60 лв. добавка за другите.