Преди седмица ви разказахме за една от малкото добри инициативи на властта - възможността с ваучерите за храна, които някои работодатели дават на своите служители, да се плащат и битови сметки - за ток, за газ, за вода... Проблемът - какъвто отново има - е, че докато с едната ръка държавата дава, с другата - взема. Или по-точно - не дава възможност тези битови сметки да се плащат през посредници - например през банка или през клон на EasyPay. Остава единствено възможността да се плати директно на доставчика на услугата, но колко хора днес плащат ток в клон на ЧЕЗ, например? Неефективността е заложена в закона и това е проблем. 

По тази тема поговорихме с Меди Бенбугера - председател на Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

Господин Бенбугера, за какво могат да се използват ваучерите за храна към този момент спрямо действащата законова рамка? 

- Възможността работодателите да осигуряват ваучери за своите служители е уредена в Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредба №7 на Министерство на финансите. Възнагражденията под формата на ваучери са освободени от данъци и осигуровки, както за служителите, така и за работодателите, които ги дават. 

В момента ваучерите за храна могат да се използват в ресторанти, заведения за бързо хранене, магазини за хранителни стоки, супермаркети и др. Законът за бюджета даде възможност с ваучери за храна да се заплащат битови сметки за електроенергия, вода, парно и газ, както и културни дейности като кино и театър. За целта обаче тези обекти трябва да имат сключен договор с операторите, издаващи ваучери за храна. 

Колко хора ползват ваучери за храна? А колко работодатели дават ваучери за храна на служителите си? 

- Над половин млн. служители получават ваучери за храна всеки месец, като сумата до 200 лв. на служител е освободена от данъци и осигуровки. Всеки работодател в частния сектор, който има служители на трудов договор или договор за управление, може да предоставя ваучери за храна. Повече от половината от фирмите, които дават ваучери, са малки и средни предприятия с под 50 служители. Ваучерите за храна остават една от най-предпочитаните социални придобивки в България, като те увеличават покупателната способност на работещите, без да увеличават данъчното бреме за работодателя и в същото време водят до изсветляване на икономиката. 

Кой е отговорен за това българите да могат да заплащат битовите си сметки с ваучери за храна? Защо все още това не е възможно? 

- Със Закона за Държавния бюджет за 2022 г. беше дадена възможност доставчиците на комунални услуги да сключат договори за приемане на ваучери като средство за заплащане на битови сметки. Оказва се обаче, че голяма част от тях разполагат с ограничена мрежа от офиси, където работят с клиенти, или пък не желаят да приемат ваучери. По-голямата част от разплащанията за битови сметки минават по банков път или през посредници. Ето защо е необходимо да се позволи заплащането с ваучери и при тези трети лица, за да може максимален брой потребители на ваучери да се възползват от тази възможност. Към момента операторите на ваучери трябва да сключват индивидуални договори с всички доставчици на комунални услуги. Повечето от големите доставчици вече не оперират физически офиси и приемат плащания основно чрез банките или посредници, които позволяват да се заплащат битови сметки. Към момента на операторите на ваучери за храна не е позволено да сключват договори с тези доставчици на услуги спрямо действащата нормативна уредба. 

Колко време ще отнеме сключването на договори с всички доставчици на комунални услуги?

- Това до голяма степен зависи и от самите доставчици, както и от възможността да се сключват договори с трети страни. 

 Държавата направи заявка, че ваучерите за храна ще могат да се използват за заплащане на туристически услуги. Възможно ли е към момента това? Какво трябва да стане, за да се случи? 

- В момента заплащането на туристически услуги с ваучери за храна не е възможно. Такова предложение от Министерство на туризма има, но то е част от предложенията за актуализацията на бюджета. Ако и когато това се случи, ще има яснота по отношение на начините за прилагане и условията, при които хотели, например, биха могли да започнат да приемат плащане с ваучери. 

Ваучерите за храна в България все още се издават само на хартия, кога ще е възможно да се издават и електронни ваучери? 

- Да, наистина България е последната държава в ЕС, където издаването на електронни ваучери за храна все още не е позволено законово. Например в съседна Румъния ваучерите са храна са изцяло дигитални от началото на тази година, а дори в Молдова съществуват електронни ваучери. Операторите на ваучери за храна имат технологиите и ноу-хау да издаваме дигитални ваучери, тъй като повечето оператори го правят на много други пазари, като за да стане възможно това и в България трябва да бъдат направени съответните промени в законодателната рамка. Системата на ваучерите за храна е силно регулирана, средствата минават изцяло по банков път и всяка стотинка се декларира в НАП, така че ваучерите са един проследим и прозрачен инструмент, който служи за увеличаване на покупателната способност, но и води до изсветляване на икономиката. Дигитализацията е дълго чакана от работодателите и техните служители, особено след пандемията, когато служителите на множество компании работят от разстояние. Надявам се, че тази промяна ще се случи възможно най-скоро, защото потребителите на системата я очакват от много време.