Създава се единна номенклатура на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, която ще бъде свързана с машинно четим продуктов код върху опаковката на всеки медикамент, каза пред журналисти служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев след заседание на Специализирания съвет за контрол над лекарствоснабдяването.

Това щяло да позволи използването на мобилно приложение на всеки пациент и всеки лекар, чрез което ще може те да се информират за цената на всеки медикамент и то пози начин да се въведе контрол върху цените на лекарствените средства, а не да се коментира, че има цени, които превишават допустимите.

"Единната номенклатура ще позволи по-бързото проследяване на доставените в България, а и отпусканите на пациенти количества лекарствени продукти на база на постъпващите от участниците информация в електронната система за проследяване, както и анализа за причините за недостига за всеки един конкретен лекарствен продукт", обясни Меджидиев.

В момента се работело по алгоритъм, чрез който компетентните органи ще могат да предприемат мерки за всеки недостиг на конкретен медикамент.

"В момента липсват около 9 медикамента, но след мерките, които взехме още от миналата седмица, част от медикаментите успяхме да доставим и да попаднат в аптечната мрежа", каза Меджидиев.

По думите на Аркадий Шарков, който е негов съветник, имало недостиг на 82 медикамента.

Министърът обяви, че били проверките на всички търговци на едро били приключили.

"Откритите нарушения са много малки и не са причината за недостига на лекарства", твърди той.

"Причината е много комплексна. Обърнах внимание, че трябва да се направят законодателни проблеми в системата за електронно проследяване. Там е основният проблем", каза още Меджидиев.

Според него задържане по складовете на дефицитни лекарства нямало.

"Тази информационна система, която създаваме ще помогне и на аптеките да виждат каква наличност има в складовете и да изискват зареждане", обяви той.