Европейската комисия ще финансира безвъзмездно проект в завода "Девня цимент", който за първи път у нас ще покрие всички дейности за улавяннето и съхранението на въглероден диоксид (CCS).

Съоръженията за тази дейност ще бъдат свързани с постоянно морско хранилище в изчерпани газови находища в Черно море чрез газопроводна система на сушата и в морето.

Този проект е един от общо 17-те проекта в 9 страни членки, за които Комисията ще отпусне безвъзмездно над 1,8 милиарда евро, се казва в съобщение от Брюксел. В него не се уточняват конкретните суми, които ще получат отделните начинания. Става дума за широкомащабни иновативни проект за чисти технологии.

Проектът в България е известен като ANRAV и е за завода „Девня цимент.. Той е първият по рода си в Източна Европа и ще помогне на Балканския регион да достигет поставените цели в сферата на климата до 2030 г. Става дума за намаляване с поне 55% на емисиите на парникови газове. Освен България проектът покрива граничещите със страната ни региони в Румъния и Гърция, уточняват от ЕК.