Европейската комисия реши да сезира Съда на Европейския съюз (СЕС) за това, че Унгария не спазва свободата на медиите и нарушава правата на ЛГБТИК.

Отделно ЕК започна производство за установяване на нарушение заради по-скъпите цени на горивата за коли превозни средства с чужда регистрация.

Унгария е приела закон, който дискриминира хората въз основа на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност. ЕК счита, че той нарушава правилата на вътрешния пазар, основните права на физическите лица (по-специално на ЛГБТИК), както и ценностите на Съюза. Законът е насочен по-специално към съдържание, което популяризира или отразява това, което в него се нарича „различия спрямо самоопределението, съответстващо на пола при раждане, промяната на пола или хомосексуалността“ за лица на възраст под 18 години. Сезирането на СЕС е заради това, че Будапеща не е дала задоволителни отговори на изпратени по-рано от ЕК уведомително писмо и мотивирано становище.

Властите в Будапеща не са отговорили на опасенията на Комисията заради решението на Унгарския медиен съвет да отхвърли заявлението на „Клубрадио“ за използване на радиочестотния спектър въз основа на твърде съмнителни основания. ЕК смята, че Унгария нарушава правото на Съюза, като прилага непропорционални и непрозрачни условия за подновяването на правата на „Клубрадио“ за използване на радиочестотния спектър. Освен това страната според ЕК е приложила съответните правила, установени в Европейския кодекс за електронни съобщения, по непропорционален и дискриминационен начин и че не е приела своевременни решения.

В уведомително писмо ЕК призовава Унгария да спазва правилата за свободно движение и принципа на недискриминация. Страната е въвела мерки, противоречащи на разпоредбите за вътрешния пазар. Тя налага различни цени на горивата за превозни средства с чуждестранни и местни регистрациони номера. Тези с унгарски номера, включително трактори и селскостопански машини, имат право да купуват горивата по по-ниски официални цени с 60 до 70%. Будапеща разполага с два месеца, за да отговори на опасенията на Брюксел. В противен случай ЕК може да изпрати мотивирано становище.