Румъния е изпълнила показателите, залегнали в Механизма за сътрудничество и проверка (МСП).

Европейската комисия обяви днес, че повече няма да изготвя доклади за Румъния по този механизъм. Наблюдението обаче продължава и ще бъде отчитано в годишния доклад за върховенството на закона в ЕС.

Преди цялостното прекратяване на наблюдението, ЕК ще вземе предвид становището на страните членки (Съвета) и на Европейския парламент. Комисията ще се върне към този въпрос, включително по отношение на България, в следващите месеци, съобщиха от „Берлемон“.

Решението за пълно прекратяване на механизма се взима единствено на Комисията. Преди това обаче тя трябва да се посъветва със Съвета и да вземе предвид неговото становище.

От 2007 г. ЕК наблюдаваше Румъния и България в сферите на правосъдието и борбата с корупцията. България бе наблюдавана и за борбата с организираната престъпност.

През 2019 г. ЕК огласи последния доклад за България и препоръча на Съвета да прекрати механизма за наблюдение. Страните членки обаче не са взели окончателното решение.