Министерството на здравеопазването е прекратило обществената поръчка за купуване на 6 медицински хеликоптера - само 4 месеца, след като я обяви.

Решението е подписано от заместник-министърът на здравеопазването в служебния кабинет Тома Томов в средата на миналата седмица. Това става ясно от сайта на регистъра на обществените поръчки.

Причината е, че единственият кандидат с оферта да достави въздушни линейки е поискал цена, която надвишава с близо 21 милиона лева определения от държавата бюджет без ДДС.

Малко преди края на мандата си правителството на Кирил Петков обяви, че поръчва шест хеликоптера за нуждите на спешната помощ у нас. Обществената поръчка предвиждаше доставка на летателните средства, оборудване, апаратура и обучение на инженери и пилоти. Стойността ѝ според документите, публикувани от здравното министерство като възложител, е за близо 102 600 000 лева без ДДС, което означава около 16,5 милиона лева на хеликоптер и около 3,5 милиона лева общ разход за доставката.

Офертата на единствения кандидат – Leonardo S.p.A, предвижда по-висока цена за хеликоптер и така сумата, която се получава за шестте хеликоптера и доставянето им излиза над 123 милиона лева без ДДС.

Запознати с процедурата са коментирали пред "Медиапул", че е имало възражения от други производители, които са искали корекция на част от техническите изисквания, за да бъдат изпълними. Техническата спецификация е съдържала завишени изисквания, но на ниска цена, което е направило условията неизпълними.

Покупката на хеликоптери е част от проект за въздушна спешна помощ, заложен в Националния план за възстановяване и устойчивост. През юли беше създадено дружество, което да извършва тази дейност, а първият хеликоптер трябваше да е наличен догодина. Реализацията на проекта ХЕМС - система за въздушна медицинска помощ, върви в срок. България остава единствената страна в ЕС без въздушна спешна медицинска помощ.

В МЗ ще правят работна група

"Министерството на здравеопазването полага всички необходими усилия за успешното завършване на проекта за въвеждане на спешна медицинска помощ по въздух", се казва в днешно съобщение от пресцентъра на министерството. 

Прекратяването на обществената поръчка се е наложило, защото в документацията има предвидено задължително изискване оферираните хеликоптери и оборудване към тях да са на цена равна или по-ниска от заложения от възложителя максимален финансов ресурс, обясняват от МЗ.

Заложеният в прекратената процедура за закупуване на хеликоптери бюджет е финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект BG16RFOP001-4.002-0001 „Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, се казва още в съобщението.

С цел преценка и анализ на условията, при които би могъл успешно да бъде възложен и изпълнен проектът за спешната медицинска помощ по въздух, в Министерството на здравеопазването се сформира работна група, която да разгледа отново параметрите на поръчката и, в зависимост от потенциалните рискове, в случай на необходимост да предложи и промени в условията на процедурата. В работната група се предвижда да вземат участие експерти – представители на всички институции, ангажирани с процеса и процедурата по придобиване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния, в това число представители на Държавния авиационен оператор, на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ към Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР, на държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Главната дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на Министерството на транспорта и съобщенията. 

Към настоящия момент няма риск от неспазване на сроковете, заложени по проект „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“ – част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Министерството на здравеопазването полага всички необходими усилия в съответствие с българското и европейското законодателство, за да бъде успешно завършен проектът по въвеждане на спешната медицинска помощ по въздух, уверяват от министерството. 

В началото на ноември служебният вицепремиер по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев съобщи, че вече има осигурени два екипажа, от общо петима души, както и необходимия инженерно-технически състав за системата въздушна медицинска помощ (HMS), която предстои да заработи у нас, пише още в съобщението на здравното министерство.