Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за закупуване на шест медицински хеликоптера, съобщиха във вторник от ведомството.

Тя е на стойност 162 711 735,86 лв. с ДДС.

Очаква се шестте хеликоптера да бъдат доставени до 30.04.2026 г., като първият от тях ще бъде получен до 1 декември 2023 г.

В срок до 1 септември 2022 г. потенциалните кандидати имат възможност да подават оферти за участие в поръчката чрез платформата ЦАИС.

Предметът на обществената поръчка е  „Закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ“. Ще бъдат закупени шест медицински хеликоптера, като е предвидена опция за закупуване на два допълнителни.

Чрез осигуряването на въздухоплавателните средства на българските граждани ще бъде гарантиран качествен, равнопоставен и навременен достъп до спешна медицинска помощ и в по-отдалечени и труднодостъпни региони, пишат още от МЗ.

Купуването на медицински хеликоптери беше поставено като цел още в преговорната рамка на тема "здравеопазване" при съставянето на правителството, което вече е в оставка. Тогава беше развита и идеята за няколко района, в които има центрове за спешна въздушна помощ. 

България е единствената страна в ЕС, която няма медицински хеликоптери.