Най-малко 5 години затвор за заобикаляне на санкциите на ЕС. Това е най-тежкото наказание, което Европейската комисия предлага за такова деяние.

Бизнесмените и/или компаниите пък ще бъдат наказвани с глоба в размер на поне 5 на сто от общия им оборот през предшестващата година.

Днес ЕК огласи система от правила, които ще улеснят разследването, преследването и наказанието за нарушаване на ограничителните мерки във всички страни членки.

От първостепенно значение е, докато руската агресия в Украйна продължава, ограничителните мерки да бъдат изцяло прилагани, а нарушаването им да не носи резултат, изтъкват от Комисията.

Предложената днес директива трябва да въведе еднакви наказания във всички страни от ЕС. Всички вратички трябва да бъдат затворени.

Нарушенията

• Предоставяне на финансови или икономически ресурси за или в полза на обозначеното лице, образувание или орган;

• Незамразяване на тези средства;

• Позволяване на обозначеното лице да влезе или премине транзит през територията на страна членка;

• Трансакция с трети страни, забранени или ограничени от мерки на ЕС;

• Търговия със стоки или услуги, чийто внос, износ, продажба, закупуване, прехвърляне, транзит или превоз са забранени или ограничени;

• Осигуряване на финансови дейности, които са забранени или върху които са наложени ограничения;

• Осигуряване на други услуги, подлежащи на забрана или ограничения, като юридически консултации, удостоверителни услуги и данъчни консултации.

За нарушения ще се смятат и заобикалянето на ограничителните мерки на ЕС. Има се предвид заобикалянето или опитите за заобикаляне на мерките чрез  укриване на средства или на факта, че лицето е техен краен собственик.

Ще бъдат създадени общи основни стандарти за наказания в зависимост от деянието. Лицето може да получи дори затвор, в размер на "най-малко 5 години". Компаниите могат да бъдат глобени до 5 на сто от световния си оборот през годината, предшестваща тази, през която е наложено наказанието.

Предложението ще бъде обсъдено в Европейския парламент и от страните членки (Съвета на ЕС) като част от обикновена законодателна процедура.