Страните членки на ЕС (Съветът) одобриха приетия от Г-7 и Австралия максимален таван от 60 долара за барел за внасяния по море суров петрол от Русия.

В бъдеще таванът ще бъде гъвкав, за да може да отговори на събитията на пазарите. По тази причина той дори може да бъде увеличаван. Но винаги ще бъде поне 5 процента под средната пазарна цена на руското „черно злато“.

Освен в ЕС, той ще бъде прилаган във всички страни от Коалицията за таван на цените чрез съответните национални процеси. Става дума за държавите от Г-7, партньори на групата и Австралия.

Развиващите се икономики от Азия също са дали да се разбере, че ще се присъединят към тази мярка, но не стана ясно кои са те.

Таванът влиза в сила на 5 декември.

Два месеца по-късно - на 5 февруари 2023 г., ще влезе в сила ценовият таван за рафинирани продукти, който предстои да бъде уточнен.

На 5 декември влиза в сила и забраната за внос по море на руски суров петрол в ЕС. България обаче получи двегодишна дерогация заради специфичното си географско положение. Приетият таван не се отразява по никакъв начин на дерогациите, уточниха от ЕК.

Докато забраната на ЕС за внос по море на руски петролни и бензинови продукти остава, таванът на цените ще позволи на европейските оператори на превозват руски петрол до трети страни, като бъде гарантирано, че цената ще остане под тавана, изтъкнаха източници от Европейската комисия.

Ценовият таван има за цел да намали приходите на Русия и да й попречи да финансира войната си в Украйна. 37 на сто от тях идват от износа на петрол. Същевременно трябва да се запази чрез продължаващи доставки стабилността на световните енергийни пазари.

Таванът той ще позволи и обуздаване на инфлацията и ще запази стабилни цените на енергията във време, в което високите цени - най-вече поскъпналите горива - будят сериозно безпокойство.

Таванът обаче няма да важи за по-скъп от него петрол, ако той е натоварен на танкерите преди 5 декември т.г. и разтоварен преди 19 януари 2023 г.

Ако танкер, плаващ под флага на трета страна, умишлено превозва руски петрол над ценовия таван, на европейските оператори ще бъде забранено да застраховат, финансират и обслужват този съд за превоза на руски петрол или продукти в продължение на 90 дни след разтоварване на закупената над тавана стока.