Макар че се ползва с дерогации и може да внася руски петрол по море и тръбопровод до 31 декември 2024 г., България не може да продава получени от него нефтопродукти на купувачи, намиращи се в други държави членки на ЕС или в трети държави.

Страната ни обаче може да изнася за Украйна някои рафинирани продукти, получени от внесените въз основа на тези дерогации петрол, включително чрез транзит през други страни от ЕС при необходимост.

Тези разпоредби се съдържат в приетия вчера от страните членки (Съвета) на ЕС девети пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна. В него е включена и забраната за внос на руски суров петрол, влязла в сила на 5 декември.

Сред продуктите, които могат да се изнасят за Украйна, при това само до определени обеми, са газьол, леки масла и препарати, минерален терпентин, авиационен бензин за двигатели, бензин за двигатели, Керосин за реактивни двигатели, друг керосин, тежки масла, нефтени масла, тежки горива.

Специално за България износът на споменатите продукти е разрешен и заради необходимостта от ограничаване на рисковете за околната среда и за безопасността. Подобни продукти не могат да бъдат съхранявани безопасно у нас. Годишният износ не следва да надвишава средния на подобни продукти през последните 5 години.

От 5 февруари 2023 г. българските власти могат да разрешат при условия, които сметнат за уместни, продажбата, доставката, трансфера и износа за Украйна на споменатите нефтопродукти. Те могат да го направят, ако преценят, че продуктите са предназначени само за употреба в Украйна, или че с продажбата, доставката, трансфера или износа не се цели заобикаляне на забраните.

Износът може да бъде реализиран само в разрешените от регламента квоти и ако българските компетентни органи се уверят, че продуктите не могат да бъдат съхранявани у нас поради рискове за околната среда и за безопасността, или че не се цели заобикаляне на санкциите.

В двуседмичен срок от даването на разрешение съгласно настоящия параграф България е длъжна да уведоми другите държави членки и Европейската комисия.

Деветият пакет санкции срещу Русия може да ограничи работата на завода на "Лукойл" в България

Деветият пакет от санкции срещу Русия, приет от ЕС, може да ограничи работата на нефтопреработвателния завод "Лукойл Нефтохим Бургас" в България. Това съобщи днес на ТАСС един от ръководителите на предприятието Илшат Шарафутдинов, предаде от София руската осведомителна агенция.

"Сега анализираме ситуацията и водим консултации", каза Шарафутдинов.