Страните членки (Съветът) на ЕС и Европейският парламент постигнаха споразумение за пълното премахване на безплатните квоти при търговията с въглеродни емисии до 2034 г.

Целта е допълнително намаляване на тези емисии в производствения процес и повече инвестиции в благоприятни за климата индустрии.

До 2030 г. въглеродните емисии, с които предприятията търгуват, трябва да бъдат намалени с 62 на сто спрямо 2005 г. Това е 1 процентен пункт повече от предложението на Европейската комисия. За постигане на тази цел, се предвижда еднократно орязване на квотите в ЕС от 90-мегатонов еквивалент на въглероден диоксид през 2024 г. и 27-мегатонов през 2026 г., успоредно с годишното им намаление до 4,3 на сто между 2024 и 2027 г. и 4,4 на сто между 2028 и 2030 г.

Намаляването на безплатните квоти при търговията с парникови емисии трябва да започне постепенно, като стартира с 2,5% през 2026 г. се стигне до пълното им премахване през 2034 г.

Отделна система за търговия с емисии за горива за пътния транспорт и сградите ще определя цените на емисиите в тези области. Тя ще бъде задействана през 2027 г., като може да бъде отложена с една година, ако цените на горивата се окажат изключително високи.

Всички национални приходи от търгове на квоти на въглеродни емисии ще бъдат изразходват за дейности, свързани с климата.

За най-уязвимите ще бъде създаден социален фонд за климата. За първи път търговията с въглеродни емисии ще обхване и морския транспорт.

За да влезе в сила, споразумението трябва да бъде официално одобрено от Съвета и Европейския парламент.