Освен диверсификацията на газовите доставки, трябва чувствително да се повиши скоростта на енергиен преход към зелена енергия, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и зелен водород. 

Това каза ръководителят на практика "Климат и енергия" във WWF България Апостол Дянков, който припомни съобщение от началото на март, подкрепено от Европейската комисия и Европейския съюз. По време на онлайн събитието за журналисти "Зелената сделка в новия климат" Дянков добави, че целта да се намалят въглеродните емисии до 2030 г. с 55 процента всъщност може да се ускори още повече, пише БТА. 

Той направи връзка с докладите на Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC). 

Един от изводите от доклада на IPCC от миналата година е бил, че газът метан - вторият по важност парников газ, трябва да бъде значително съкратен. Това е било и едно от действията на конференцията за климата в Глазгоу. Сега с геополитическите събития и особено с войната в Украйна се налага да се съкрати метанът, посредством още по-спешно намаляване на използването на изкопаем газ в ЕС. Това ще задейства редица промени в политиките, уточни експертът на WWF България. 

Ще се търси значително повишаване на енергийната ефективност - ускоряване в енергийното обновяване на сградите, допълни Дянков. Освен това ще започне масово въвеждане на покривни фотоволтаици. Фокусът ще бъде върху производството на възобновяеми енергоносители в газообразно състояние, каквито са биометанът и зеленият водород.