Комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и по правата на жените и равенството между половете в Европейския парламент приеха с огромно мнозинство призив страните членки (Съветът) на ЕС да ратифицират Истанбулската конвенция.

Това трябва да стане, въпреки че не всички страни-членки са го направили. България също не я е ратифицирала, се отбелязва в документа.

Евродепутатите се позовават на решение на Съда на ЕС от 2021 г., според което ратификацията може да стане, дори да няма общо споразумение между страните членки. В документа се отправя призив към националните власти да се борят с дезинформацията и да разсейват всякакви опасения за конвенцията, както и да обясняват на обществото ползите от нея.

Една от всеки три жени в ЕС, тоест около 62 млн. в ЕС, са били обект на физическо и/или сексуално насилие. Над половината - 55 на сто, са пострадали от сексуален тормоз поне веднъж след навършването на 15 години, се подчертава в документа.