Ускоряването на работата по Европейския патрулен корвет е част от действията, които ЕС смята да предприеме в рамките на актуализираната Европейска стратегия за морска сигурност (ЕСМС).

Предложението за нея бе представено днес от Европейската комисия.

Дългогодишните незаконни дейности като пиратството, въоръжените грабежи по море, контрабандата на мигранти, трафикът на хора, оръжия и наркотици, тероризмът продължават да бъдат сериозни предизвикателства. Нужно е обаче да преодоляват нови и променящи се заплахи в условията на нарастващата геополитическа конкуренция, климатичните промени и влошаването на състоянието на морската среда, както и зачестилите хибридни и кибератаки, се казва в документа.

Икономиката на ЕС зависи до голяма степен от наличието на безопасен и сигурен океан. Над 80% от световната търговия се осъществява по морските пътища. Близо две трети от петрола и газа в света се добиват в морето или се транспортират по море. До 99% от световните потоци от данни се предават по подводни кабели.

Глобалното морско пространство трябва да бъде сигурно, за да се разгърне пълният потенциал на океаните и на устойчивата синя икономика.

Актуализираната ЕСМС гарантира устойчивостта на океаните и опазването на биологичното разнообразие, изтъкват от Комисията.

ЕС ще засили действията си по 6 стратегически цели:

Активизиране на дейностите в морето. Военноморски учения на равнище ЕС, разработване на допълнителни операции на бреговата охрана в европейските морски басейни, определяне на нови морски зони от интерес за прилагането на концепцията за координирано морско присъствие и засилване на инспекциите за сигурност в пристанищата на ЕС;

Сътрудничество с партньорите. Задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО и по-активно сътрудничеството с всички международни партньори за поддържане на основания на правила ред в морето, по-специално Конвенцията на ООН по морско право;

Водеща роля в осведомеността по въпросите, свързани с морето. Засилване на наблюдението на патрулните кораби по крайбрежието и в морето и укрепване на общата среда за обмен на информация (CISE);

Управление на рисковете и заплахите. Провеждане на редовни оперативни морски учения с граждански и военни участници, наблюдение и защита на критичната морска инфраструктура и корабите (включително пътническите кораби) от физически и киберзаплахи и обезвреждане на невзривени боеприпаси и мини в морето;

Развиване на способностите. Разработване на общи изисквания за отбранителните технологии в морската област, ускоряване на работата по проекти като Европейския патрулен корвет и подобряване на нашия капацитет за борба с подводниците;

Образоване и обучение. Повишаване на квалификацията в областта на хибридните технологии и киберсигурността, по-специално от гражданска страна, и провеждане на програми за обучение, отворени за партньори извън ЕС.