След спада, регистриран заради пандемията от COVID-19, общият брой на нощувките, прекарани в местата за туристическо настаняване в ЕС, са достигнали 2,73 милиарда през 2022 година, отчита Евростат. Тези данни бележат разлика от едва 5% спрямо броя на нощувките през предпандемичната 2019 година (2,88 милиарда нощувки). Спрямо 2021 година (1,83 милиарда нощувки) те са нараснали с 49% през 2022 година, предава БТА. 

В течение на 2022 година цифрите за туризма през всички месеци са били по-високи спрямо съответните месеци на 2021 година, като през четвъртото тримесечие на 2022 година са отчетени рекордните 472 милиона нощувки. Това е спад от едва 2% спрямо предпандемичното четвърто тримесечие на 2019 година (483 милиона нощувки). 

В началото на 2022 година равнищата в туризма са били доста по-ниски, отколкото през същите месеци на 2019 година. От май 2022 година обаче тази разлика вече не е била толкова значима. За остатъка от годината нощувките, прекарани в места за туристическо настаняване, са били с под 5%по-малко, отколкото през 2019 година, а през юли, август, септември и октомври - само с под 1% по-малко от същите месеци на 2019 година.

Данните за 2022 година сочат, че нощувките, прекарани от местни жители в туристически места за настаняване в страните им, са надвишили равнищата от 2019 година (1,53 милиарда нощувки през 2022 година спрямо 1,51 милиарда нощувки през 2019 година или +1%). За сметка на това прекараните от чуждестранни гости нощувки са били напът да се възстановят напълно, но все още са останали далеч от предпандемичните равнища (1,20 милиарда нощувки през 2022 година спрямо 1,36 милиарда нощувки през 2019 година или -12%).

Сред страните от ЕС Латвия е била най-далеч от пълно възстановяване по отношение на нощувки, прекарани от чуждестранни гости (-45% през 2022 година спрямо 2019 година), следвана от Словакия (-40%) и Литва (-37%). Дания е била единствената страна в ЕС с растеж на нощувките, прекарани от международни туристи (+4%), а Хърватия (-2%) и Люксембург (-3%) са били близо.

За сметка на това Малта е регистрирала най-високия растеж в нощувките, прекарани от местни жители (+39% през 2022 година спрямо 2019 година), следвана от Кипър (+35%) и Словения (+25%). Най-големият спад в броя на нощувките, прекарани от местни жители е бил отчетен в Словакия (-22%), Румъния (-15%) и Унгария (-13%), като всички те са отчели и по-скоро голямо понижение на нощувките от чуждестранни гости (поне -30%). 

България е отчела спад от 25% на нощувките на чуждестранни гости през 2022 година и растеж на нощувките на местните жители от 17%.