При преброяване на гласовете от вота и съставяне на протокола в секционните избирателни комисии (СИК), след обявяването на края на изборния ден, се въведе задължително видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане, с последните промени в Изборния кодекс. Изключение има за подвижните секции като тези в лечебните заведения, местата за лишаване от свобода и задържане, в социалните институции, както и в избирателните секции извън страната.

Видеозаснемането и видеоизлъчването на изборите на 2 април ще става чрез смарт устройства - Моторола Е13, съобщиха от Министерството на електронното управление. За устройствата има осигурени и стойките за стационарно разполагане, Data SIM картите с осигурена мобилна свързаност.

Устройствата са вече доставени и инсталирани със специализирания софтуер, съобщи изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов миналата седмица. Те издържат близо осем часа и половина, при напълно заредена батерия, обясни той.

Видеозаснемане и видеоизлъчване в СИК

След обявяване на гласуването за приключило член на СИК поставя устройството за видеонаблюдение и видеозаснемане на стойката от комплекта. Председателят на СИК обявява разпределението на дейностите между членовете на СИК по преброяване на гласовете и попълване на протокола. Това се посочва в методическите указания, приети от ЦИК за работата на СИК и отчитането на резултатите от гласуването.

Председателят на СИК включва устройството за видеонаблюдение, след което сканира QR код от плик, предназначен за изборния ден (плик с надпис "за неделя – след края на гласуването").  Устройството за видеонаблюдение се поставя върху масата, на която ще се извършва преброяването на бюлетините, така че да има видимост към всички действия на СИК. Работата на устройствата следи член на секционната комисия.

В случай на прекъсване, QR кодът се сканира отново. Устройството за видеонаблюдение се изключва след подписване на протокола на СИК от всички членове на СИК и обявяване на резултатите от гласуването.

Отчитането на резултатите от вота

Първо ще се отчитат резултатите от гласуване на хартиена бюлетина, а след това от бюлетините от машинно гласуване, се посочва в методическите указания на ЦИК за СИК.

Преди отваряне на избирателната кутия и преброяването на бюлетините от масата се отстраняват всички излишни книжа и материали. На масата остават само избирателната кутия за бюлетините (от хартиения вот или от вота от машина), черновата от протокола, бланките-чернови за преброяване на преференциите.

Гласът от хартиената бюлетина е действителен, само когато има отбелязване със знак „Х“ или „V“ в квадратчето пред наименованието на партия, коалиция, независим кандидат или "Не подкрепям никого".

На бюлетината от машинно гласуване е изписан номерът, наименованието на партията или коалицията, номер преференция -  ако има отбелязан такъв, или опцията "Не подкрепям никого".

При отчитането член на СИК показва всяка бюлетина така, че да се вижда отбелязаният вот и едновременно обявява високо и ясно номера на кандидатската листа, съответно гласът "Не подкрепям никого". Бюлетините се подреждат, като за всяка кандидатска листа се прави отделна купчинка. Прави се още една купчинка – една с гласовете "Не подкрепям никого". Процедурата е еднаква за вота от хартия и вота от машина.

Преференциите от хартиения вот се отчитат след преброяването на действителните гласове. Липсата на отбелязано предпочитание (преференция) не прави гласа недействителен. Такъв глас се отчита само за партията или коалицията.

Преброяването на преференциите се извършва последователно по листи на партии и коалиции. Член на СИК взема бюлетина от гласуване от купчината с действителни гласове за съответната партия или коалиция, показва я на камерата и обявява поредния номер на кандидата, за когото е отбелязано предпочитание или че не е гласувано за преференция.

В бюлетините от машинно гласуване няма да има недействителни гласове, независимо че не протоколът от устройствата, а резултатът от ръчното преброяване на машинните бюлетини ще се счита за легитимен. Това е разписано в методическите указания на ЦИК до секционните комисии.