Страните в ЕС ще трябва да получават 42,5 на сто от енергията си от възобновяеми източници като вятър и слънце до 2030 г.

Това е записано в новата и обявена за по-амбициозна Директива за възобновяема енергия. Временно политическо споразумение за нея бе постигнато снощи на триалога между Европейската комисия, шведското председателство на Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Досега целта беше към 2030 г. Общността да произвежда 32 на сто от енергията, която потребява, от възобновяеми източници.

Споразумението призовава и за по-бързи процедури за издаване на разрешителни на ниво ЕС.

Държавите членки също така ще могат да намалят с 20 на сто целта си за възобновяем водород, използван от индустрията. Това може да става при определени условия. Вместо възобновяем може да бъде използван нисковъглероден водород.

Постигнатото споразумение трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и страните членки (Съвета), преди да може да се превърне в закон.

От Комисията изтъкват, че за това ще бъдат необходими допълнителни инвестиции от 113 милиарда евро във възобновяема енергия и водородна инфраструктура до 2030 г., ако страните от ЕС искат да прекратят зависимостта си от руските изкопаеми горива.