Средната покупателна способност на българите през миналата година се запазва въпреки високия ръст на инфлацията. Реалните доходи нарастват малко и са все по-зависими от бюджета, показва анализ на Института за пазарна икономика, цитиран днес от БНР.

Повече продробности и оригиналния докумнет може да видите тук.

През 2022 г. средният доход на лице от домакинство е достигнал малко над 9000 лева, което е 17% ръст в сравнение с 2021 година. Предвид високата инфлация, това означава, че средната покупателна способност се запазва или леко се покачва, според статистическите данни.

Според анализа на икономистите, домакинствата с работещи бедни значително ограничават потреблението, заради забавения ръст на заплатите и рязкото покачване на цените, сравнени с домакинствата с високи пенсии, които живеят по-добре през миналата година, заради големите увеличения.

Тенденцията отразява не толкова спад в доходите на работещите, а най-вече - ръст на пенсиите и сочи, че по-значителна част от приходите на домакинствата зависят пряко от държавния бюджет.

Икономистите отбелязват още леко свиване на потреблението в резултат на повишените цени, но правят извода, че най-черните сценарии за осезаемо обедняване в резултат на инфлацията не са се осъществили.