Ако залогът е да се жертва комплексът "Марица Изток", то е по-добре да се откажем от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това каза пред журналисти президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, който беше гост на 12-ата отчетно-изборна конференция на местната синдикална организация, съобщава БТА.

Според него немалка част от средствата в ПВУ са насочени в "неразумни посоки". Манолов посочи, че разумно би било с част от тези средства да бъде възстановена Помпено-акумулираща водноелектрическа централа "Чаира", която е жизнено важна инфраструктура за България и жизнено важен обект. Според Димитър Манолов проектът за изграждане на завод за батерии предстои да бъде изваден от ПВУ.

Президентът на КТ "Подкрепа" заяви, че най-лошият вариант е нещата да си останат такива, каквито са договорени. Той допълни, че записаното в решението на 48-ото Народно събрание, че България не е в състояние да изпълни ангажиментите, които са договорени в ПВУ, ще доведе до положителен резултат.  

Според него нещата, които ще се случват по Плана, имат много сериозни парични измерения, и който и да управлява държавата, ще разчита на тези средства. Той има два избора - единият е да изпълни сегашния вариант на ПВУ, което той считал, че е невъзможно, а другата възможност е да се направи нещо и планът да се промени, каза още той.