С един почти "пас" и един пълен "пас". А освен това - задаваща се нова процедура за "импийчмънт" - този път вероятно инициирана от министър Крум Зарков, както и с неловко мълчание - кой е ходил на аванта в базата на прокуратурата на Боровец.

Така завърши в Пленума на ВСС първото изслушване на Иван Гешев, инициирано по две теми - първо по сигнал на Борислав Сарафов срещу него, че е записвал член на ВСС. И второ - пак на база неговите твърдения, че главният прокурор живее като в своя собственост в база на Боровец.

Едно от най-интересните твърдения бе в сигнала на Сарафов - че Иван Гешев се е похвалил, че има записи, които лично е направил, на над 150 разговора с политици, магистрати и членове на ВСС

Самият Гешев обясни днес пред ВСС, че вече е призован да даде обяснения пред (редови) прокурор по няколко проверки срещу него. Той каза това, след като ВСС прие да разгледа двете теми срещу него: записвал ли е разговор с члена на ВСС Йордан Стоев и ползва ли за лична резиденция легендарната Вила на регентите на Боровец.

След като Съветът прие да включи в дневния ред точките, Гешев попита да му кажат - в каква процедура е. Дали в такава с предложение за предсрочно отстраняване (каквато не е внесена по тези две теми - има такава по друг въпрос), или тече дисциплинарна процедура срещу един от тримата големи - което той нарече много спорно от правна гледна точка.

След това дойде интересното - че не го притеснява, след като говори пред прокурора, да говори и пред ВСС, но:

"Декларирам много ясно, че от това ще има голям срам за една голяма част от членовете – или някаква част на членовете на ВСС! Който срам няма да е за главния прокурор и за прокуратурата. За щастие няма да е и за целия ВСС.

Но си мисля, че той ще подейства очистващо на политическото влияние в съдебната власт - и съм твърдо решен да го направя в името на децата ми и на българските граждани .

Защото е време политиката да излезе от съдебната власт.

„Определено ще бъде интересно... И ще бъде полезно за българските граждани и за България, и ще бъде полезно за съдебната власт, и за колегите от съдебната власт.“

И понеже съм прокурор, следовател и полицай - вярвайте ми - освен че мога да го кажа, мога и да го докажа. Със съответните способи, уредени в българското законодателство.“

По повод сигнала на Борислав Сарафов до ВСС - той най-напред бе прочетен. Именно в него заместник главният прокурор твърди, че в понеделник преди брифинга си Гешев събрал него, 4-те зам. главни прокурорки, Сийка Милева, шефката на СГП Илиана Кирилова и Габриела Ненкова.

Тогава публично им пуснал записа с Йордан Стоев и уточнил, че има над 150 такива.

Запитан пряко - има ли такива записи, Гешев отговори витиевато, че е главен прокурор и не е нарушавал законите.

Атанаска Дишева издейства като точка в дневния ред да влезе и въпросът - дали Гешев ползва като лична резиденция базата на Боровец.

Това обърка нещата, тъй като кадровиците почнаха да спорят в каква процедура са и това има ли общо с другото предложение - за записания разговор.

"Съгласен съм – не я ползвам. Дайте ми възможност и ще обясня...

Това е почивна база на прокуратурата, в която са почивали включително и членове на ВСС", хвърли намек самият Гешев.

Който освен това обяви, че бърза и ще си тръгне от заседанието. Защото излизал в "отпуска по лични причини".

Въпреки това - при последвалото гласуване мнозинството в Съвета прие и двете теми да влязат в днешния дневен ред.

Сред гласувалите "за" бяха представляващият Боян Магдалинчев и председателят на ВАС - Георги Чолаков. Двамата многократно са задавали посоките накъде ще върви колективното мнение във ВСС.

Намек за нов „импийчмънт“ и кой изобщо може да предприеме нещо

По същество кадровиците се сблъскаха сериозно по първия въпрос – какво ще се прави по сигнала на Сарафов за записите на разговори. И най-вече кой може да го направи.

Стигна се до мнението, че няма друга възможна процедура, освен процедурата за „импийчмънт“, която може да се стартира срещу тримата големи. Това могат да направят единствено министър на правосъдието, минимум трима членове на съответната колегия или петима от Пленума на ВСС. И която по същество също има белези на дисциплинарна процедура.

Георги Чолаков взе думата, да каже, че дисциплинарна отговорност такава, каквато е предвидена за всички останали магистрати, не е предвидена за заемащите тези три длъжности. И затова няма как да провеждат класическа дисциплинарка срещу Гешев.

Предложението на Атанаска Дишева бе – да се свика специално заседание на Пленума, на което да се викнат и изслушат всички замесени страни: освен двамата със записания разговор - Гешев и Йордан Стоев, подателят Сарафов и другите, за които се твърди, че са присъствали – зам. главните прокурорки, Сийка Милева и т. н.

Подкрепи я председателката на ВКС Галина Захарова – да „проведат един спокоен дебат“ с всички по темата.

Вероника Имова обаче (предложение на ГЕРБ в Съвета) на няколко пъти взе думата, да каже, че при такива ситуации може да реагират единствено оправомощените по закон субекти, които – ако преценят, да инициират процедура срещу Гешев. Тя подчерта, че никъде в закона нямало някакви „предпроцедури“ като сбирки и изслушвания.

Цветинка Пашкунова от съдиите предложи по същество същото – при положение, че прокурорите в Съвета вече са запознати, да се препрател сигналът и на министъра на правосъдието, който е един от имащите право да стартира процедура срещу Гешев.

На последното Крум Зарков я увери, че като министър на правосъдието има възможност за насрочване на нарочно заседание и ще се възползва от това право.

„По следната причина – процедурите без съмнение са важни. Никой не може да ме убеди, че няма подходящата процедура, за да се открие какво точно се е случило.

Въпросът е по същество - вярно ли е това, което е заявено, или не е вярно. И какви ща се съответно последствията.

Такава процедура има. Аз също имам възможност и да започна друга процедура, която възможност изобщо не изключвам.

С това даде явна заявка, че при липса на друга реакция ще внесе искане за освобождаване на Гешев по етапния ред.

Дори Олга Керелска, макар да напомни, че многократно е била срещу Гешев, бе категорична, че трябва да се вземе първо решение в каква процедура се намират.

„Ние като юристи трябва да сложим нещата на техните правилни места, защото иначе ще създадем впечатление за пристрастия“, каза върховната съдийка.

Тя напомни, че и Гешев като всеки гражданин, трябва да е наясно в каква процедура се намира – за да може да се запознае с фактите, да вземе отношение, ако трябва да оспорва допустимостта и пр..

На позиция – че не могат в момента нищо да решат, застана и Боян Магдалинчев. Той каза, че това не е разследване по НПК – да се правят следствени действия, разпити и пр.

„Аз съм прокурор, магистрат, мъж и българин и имам достойнство.“

Това пък заяви Иван Гешев, като по забележителен начин подкрепи и двата лагера: няма против и да се спази процедурата и ако се внесе ново искане за импийчмънт, тогава да се занимават с него. Но бил и съгласен с Дишева – ако трябва, да се насрочи заседание, на което първо да се изслушат замесените лица.

Цялата тема завърши без гласуване и без текст на конкретно решение. Зарков обяви, че синхронизирано с представляващия Боян Магдалинчев, ще насрочат заседание на Пленума, на което да се обсъжда историята със записанато телефонно обаждане.

„Сума ти членове на ВСС сме били там и сме празнували...“ Или - кой пие и кой плаща на вилата

По-кратко, на не по-малко интригуващо, мина темата с базата на Боровец – бившата Регентска къща, която някога е ползвал дори Богдан Филов. В своето изказване от понеделник Борислав Сарафов обвини шефа си, че Гешев живее там, че до нея няма достъп никой от магистратите, "защото г-н Гешев просто я приватизира за собствено ползване", че ползва служители на прокуратурата като „лични слуги“ и че дори там е прословутият мултитемпературен охладител.

По тази тема главният прокурор получи дружна подкрепа от членовете на Съвета – че решението тази станция да бъде предоставена на съдебната власт и съответно на прокуратурата датира още от лятото на 2017 г. (всъщност обаче после е допълнено от 2021 г. и към вилата са добавени още близо 18 декара парк).

След като отявлено намекна, че и членове на Съвета са ходили, Гешев извади хартии – дълги и предълги правила, които той разписал още през 2020 г. - как да се ползват служебните бази на прокуратурата.

Каза, че си плащал по цените, които са одобрени в тези правила, както и че може да извади и разписки – кои са били там.

Намекна че:

Даже ще е интересно...

Ще стане ясно, че не ползвам аз базата – тя се ползва по този ред и са я посещавали множество лица от и извън съдебната власт.“

Той дори се ожали от начина на живот, който води:

"Предвид ситуацията, която се разви около мен (не каза коя - ако примем за начало на "ситуацията" атентата от 1 май, б.р.) аз съм посещавал в последните 3 години само и единствено бази на ПРБ.

Включително - почти не съм ходил в тези 3 години на ресторант. За разлика от обикновените граждани.“

Той каза, че може и да покаже кой, кога, как си е платил за базите.

Боян Новански (човекът на „Атака“ в Съвета) се намеси от името на Комисията за управление на собствеността:

„Трябва да кажа, че в тази база и аз съм ходил. Грехота е, ако някой е ходил, да каже, че не е ходил.

Ходил съм 2-3 пъти, не съм преспивал – по повод на такива приятни събития от рода на рождени дни.

Всичко си е наред и такива неща, които се твърдят в разни сигнали... Сума ти членове на ВСС сме били там и сме празнували – например рождени дни. И не виждам нищо страшно в това.“

Георги Кузманов – един от шестимата предложители „импийчмънт“ на Гешев, също реши, че ще се самоосветли – че и той бил ходил на базата в Боровец със семейството си.

По едно време Гешев каза:

„Предлагам да прекратим дебата, защото става срамно. Излагаме се пред българските граждани и обществото.“

В крайна сметка темата завърши така, както и започна – без да се стигне до някакво конкретно решение.

Олга Керелска съобщи, че няма как да има решение, а искала просто „Гешев да си каже - защото дължим отговори на обществото“.

Крум Зарков отбеляза, че е добре да се научи не кой, как и кога проформа е възложил стопанисването на станцията - което е напълно ясно, а какво е станало след това.

На практика такова изсветляване не се случи.