Най-големите банки в еврозоната могат да понесат удар, ако техните финансови клиенти, като фондове, застрахователи и клирингови къщи, изтеглят депозитите си или по друг начин изпаднат в проблеми, предупреди във вторник Европейската централна банка, съобщава Ройтерс, цитирана от БНР.

Проучването на ЕЦБ разглежда риска от разпространение на така нареченото "сенчесто банкиране" - фондове и други финансови компании, които предоставят финансиране под една или друга форма - към традиционните банкови кредитори и обратно.

Проучването установи, че експозицията както по отношение на банкови активи (като заеми), така и пасиви (като депозити), е концентрирана в 13-те най-големи кредитори в еврозоната, включително в осем от глобално значимите банки.

Най-големият риск, който идентифицира това проучване на ЕЦБ, е, че "сенчестите" банки са изтеглили средствата си от официалните кредитори, като депозити и споразумения за обратно изкупуване. Те представляват 13% от всички пасиви на традиционните банки и дори повече за по-големите банки.

Подобен риск може да се случи, ако "сенчестите" банки - или небанковите финансови посредници (NBFI), според регулаторите - самите са били засегнати от изходящи финансови потоци или са загубили доверие в дадена банка.

"Това финансиране може да бъде силно чувствително към кредитното качество на банките получатели и може да засили натиска за финансиране, пред който са изправени банките, ако стабилността на техните основи е поставена под въпрос“, посочва ЕЦБ в своя доклад.

Други канали за негативно разпространение включват принудителни продажби на активи от "сенчестите" банки, което би причинило загуби за традиционните банки, тъй като техните портфейли често се припокриват или са свързани, каза още ЕЦБ.

В доклада се добавя, че бедствие за системно важните кредитори също би създало проблеми за банките в сянка.

"Ако една или група от такива банки изпаднат в затруднение, вероятно ще има значителни последици по отношение на способността на значителни части от сектора на NBFI да управляват ликвидността и пазарните рискове“, каза ЕЦБ.

Европейската централна банка, която използва поверителни данни, получени от нея в ролята ѝ на най-голям банков надзор в еврозоната, не посочва нито една конкретна фирма в своя доклад.

Трябва обаче да се има предвид, че глобалните системно значими банки в еврозоната са BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Agricole, френската банкова група BPCE, ING Bank, Santander, Societe Generale и UniCredit.