Нови правила за управлението на електрическите тротинетки предлага председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев.

Промените, внесени вече в СОС, предвиждат нови наказания и ограничения за екологичните, но понякога опасни превозни средства, които станаха изключително популярни в последните години. Личните тротинетки вече са над 8000 на територията на общината, а около 2000 се отдават под наем от три различни фирми.

„София е голям и модерен град и бързото увеличаване на броя на устройствата за лична мобилност, по-просто казано тротинетките, е логично и очаквано. Те са важен фактор за намаляване на замърсяването на въздуха, въглеродните емисии и автомобилните задръствания", отбеляза Георгиев на пресконференция днес. "За съжаление, обаче, през последните две години станахме свидетели на инциденти с тротинетки – от самозапалване в резултат на зареждане, през инциденти с пешеходци и автомобили до кадри с хора, които карат с неразумно висока скорост между колите."

Налице са непрекъснати оплаквания и за неправилно паркирани тротинетки, като от 2021-ва насам МВР е установило 1604 нарушения.

Ето какво предвиждат новите правила:

 • Забрана на движение на тротинетки в паркове, градини, площади, тротоари и по пешеходни зони. Там движението е позволено само чрез бутане, т.е. не могат да се карат;
 • Задължение за операторите или собствениците, които предоставят под наем тротинетки, да ограничават софтуерно скоростта им до 5 км/ч в зоните, в които е забранено движението, а във всички останали зони скоростта на електрическите превозни средства да се органичава до 25 км/ч;
 • Забранява се паркирането по широки градски пространства като: паркове, градини, детски и спортни площадки, зелени площи, пешеходни пространства, спирки на градския транспорт, входове към метростанции, входове на сгради, рампи за хора с увреждания;
 • Изключение правят определените за това места от Столичната община в рамките на паркове, градини и пешеходни пространства. Тези места се определят в едномесечен срок от приемането на Наредбата. Към настоящия момент те са 200;
 • Задължение на операторите или собствениците, които предоставят под наем тротинетки, е да указват в мобилните приложения допустимите места за движение и паркиране, както и че е забранено управлението след употреба на алкохол или наркотични вещества или техните аналози;
 •  Задължение на операторите или собствениците, които предоставят под наем тротинетки, е да премахват неправилно паркирани електрически тротинетки не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа в почивни дни след извършване на нарушението в периода между 08.00 ч. и 18.00 ч.

Въвеждат се и редица глоби:

 50 лв. глоба за физическо лице за:

 • неправилно паркирана електрическа тротинетка;
 • движение по пешеходни и други открити градски пространства без бутане;
 • управляване на електрическата тротинетка с над 25 км/ч.

 От 500 до 1000 лв. имуществена санкция за юридическо лице, което:

 • не ограничи скоростта на движение на тротинетка до 25 км/ч;
 • не ограничи скоростта на движение на тротинетка до 5 km/h в паркове, градини и тротоари.

От 500 до 1000 лв. имуществена санкция за юридическо лице, което не указва в приложението допустимите места за паркиране;

300 лв. имуществена санкция за юридическо лице, което не премахне неправилно паркирана тротинетка не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа в почивни дни след констатиране на нарушението. При повторно нарушение глобата е от 500 лв.