Инфлацията в еврозоната през май е 6,1 на сто, показват предварителни данни на Евростат. Тя се понижава спрямо нивото от 7 на сто през април.

Понижението е по-рязко от очакваното от икономистите анкетирани от Ройтерс, който очакваха показателят да се понижи до 6,3 през май.

Това е най-ниското равнище на хармонизирания индекс на потребителските цени от февруари 2022 г.

По отношение на основните компоненти на инфлацията в еврозоната, храните, алкохолът и тютюневите изделия се очаква да имат най-висок годишен темп на ръст през май (12,5 на сто, в сравнение с 13,5 на сто през април), следвани от неенергийните промишлени стоки (5,8 на сто, в сравнение с 6,2 на сто през април), услуги (5,0 на сто, в сравнение с 5,2 на сто през април) и енергия (-1,7 на сто в сравнение с 2,4 на сто през април), съобщава БТА.

Трите страни с най-висока инфлация са Словакия, Латвия - и двете с ниво от 12,3 на сто, и Естония, където е 11,2 на сто.

С най-ниска инфлация са Люксембург (2 на сто), Белгия (2,7 на сто) и Испания (2,9 на сто). 

На месечна база хармонизираният индекс на потребителските цени не се е променил. За първи път на месечна база инфлацията не расте от януари, когато имаше дефлация в размер на 0,2 на сто.

За месец цените се понижават най-много в Португалия - дефлация от 0,4 на сто, а в Люксембург, Испания и Германия спадът на месечна база е 0,2 на сто.

Най-голямо увеличение през май спрямо април се отчита в Малта (1,7 на сто), Латвия (1,4 на сто) и Словения (0,9 на сто), показват още данните на Евростат.