Икономическата активност в еврозоната се забави през май от 11-месечния връх през април в резултат на по-слабо нарастване в сферата на услугите, докато промишлената активност се сви най-рязко от ноември 2022 г. насам заради рязък спад на постъпващите нови поръчки, показват окончателни данни от ежемесечното проучване на S&P Global, пише БНР.  Това е първото забавяне на бизнес растежа, откакто икономическата активност започна да се разширява отново в началото на 2023 г.

Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, нарасна през май с 52,8 пункта, но под 11-месечни връх от парил на ниво от 54,1 пункта и под предварителен индекс на ниво от 53,3 пункта. Общият индекс все още се задържа на позитивна територия (над 50,0 пункта) за пети пореден месец, но през май той достигна най-ниско ниво от февруари насам.

Активността в сферата на услугите продължи да расте, макар и с по-бавен темп, докато промишленото производство спадна с най-рязък темп от ноември насам поради бързо влошаващите се портфейли с новите поръчки.

Общият брой на новия бизнес почти стагнира през май, като новите продажби за износ спаднаха за 15-и пореден месец, а темпът на създаване на работни места, макар и по-слаб от април, беше относително стабилен.

Индексът PMI на доминиращата в еврозоната сфера на услугите се понижи през май до 55,1 пункта от 56,2 пункта през април и под предварителен индекс на ниво от 55,9 пункта, но въпреки това остава на позитивна територия (над 50,0 пункта) за пети пореден месец.

Все още относително доброто представяне на сферата на услугите е в контраст със слабостта в промишлената сфера, като преди дни S&P Global отчете спад на промишления PMI индекс на еврозоната през май до 3-годишно дъно от 44,8 пункта спрямо 45,8 пункта през април. Това представлява влошаване на промишлената активност за 11-ти пореден месец (индекс под важното ниво от 50 пункта) и най-ниско ниво на индекса от май 2020 г., когато все още бушуваше коронавирусната пандемия.