"Това е една временна фигура, няма какво да се обсъждат високите изисквания като към „истински“ главен прокурор...

Никога при избор не сме се съобразявали с висящи сигнали срещу кандидата...

Дълбоко се съмнявам в чистотата, която стои зад тези сигнали (срещу Борислав Сарафов). Ако я караме по тоя начин, трябва да се саморазпуснем, тъй като и срещу нас има образувани в спешен порядък какви ли не проверки и дела..."

С тези и подобни аргументи всички останали от Прокурорската колегия на ВСС 9 души се събраха извънредно в петък и в блиц режим избраха Борислав Боби Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор.

Основен аргумент бе че Сарафов е с най-дълъг стаж като зам. главен прокурор – от 18 януари 2013 г. Тогава става заместник на Сотир Цацаров.

Единственият по-сериозен опозиционен глас, който се чу, бе на Пламен Найденов – един от малцинството, което остана „вярно“ на Гешев, той гласува и против уволнението му.

Найденов напомни факта, че срещу Сарафов има поне два висящи сигнала във Върховния касационен съд по новия механизъм за разследване, както и сигнал на Гешев срещу Сарафов, който също е висящ.

Найденов предложи да изберат за и.ф. Даниела Машева – друга от заместничките на Гешев (която между другото, настина има безупречна репутация и е прокурор най-дълги години, б.р.).

Както се казва – мнозинството не го прие.

Иначе Прокурорската колегия се събра днес в 11 ч извънредно. С 8:1 кадровиците повече от експресно решиха въпроса в 12:40 ч – като имаше и почивка да прозвъняват кой от зам. главните е желаещ.

От досегашните замове на Гешев, сутринта напусна Пламена Цветанова, а Красимира Филипова е изразила по телефона несъгласие да участва в състезанието.

"Не можем да оставим в нито един момент - добър, лош - прокуратурата без административен ръководител", закри дискусията Огнян  Дамянов - един от 6-имата, които изживяха "катарзис" и се обърнаха срещу Гешев.

При това решението влиза в сила с "предварително изпълнение", т. е. веднага, без да се чака евентуалното обжалване пред ВАС.

Целта била "за да се защитят важни държавни интереси".

Колегията се събра на фона на протести от члена на Съдийската колегия на ВСС Атанаска Дишева, която смята, че както Пленум избира главния прокурор, така работа на Пленума е да избере и "изпълняващ функциите".

Сарафов ще продължи да бъде директор на Национална следствена служба.

Сарафов: Прокуратурата не може да бъде такава, каквото беше досега

В кратката реч, която дръпна Сарафов след избирането си за и.д. обяви, че бил дълбоко убеден, че прокуратурата има нужда от нов път. И че трябват реформи в нея.

"Прокуратурата трябва да бъде прозрачна, моята амбиция е това да се случи, аз вероятно няма да довърша този процес, но се надявам да го започна", продължи.

„Прокуратурата не може да бъде такава, каквато беше досега“, бившият заместник на Гешев, осъмнал внезапно като реформатор.

За възобновените наскоро дела от прокуратурата, включително разследванията, по които се поискаха депутатски имунитети, той каза, че ще се допита до колегите си от прокуратурата и ако трябва, ще се назначи ревизия, за да се види какво е свършено по тези дела.

„Ревизията трябва да обхване работено ли е ритмично по тези дела, събирани ли са доказателства, има ли срочност, качество и ритмичност в разследването“, каза Сарафов. 

Първата среща, която ще поиска, ще е с министъра на правосъдието Атанас Славов. Новият изпълняващ функцията главен прокурор бил напълно съгласен с доводите на министъра за необходимост от промяна в прокуратурата. Ще да обсъждат "възможностите за проветрение".

„Да помогнем на прокуратурата да се почисти както отвътре, така и отвън от лоши практики, които бяха ясно показани на обществото последния месец“, каза Сарафов, който беше избран с аргумента, че е най-дългогодишният заместник главен прокурор. И продължи със заявката, че трябва да има почистване и от онези, които създават лошите практики.

Като допълни, че тези, които „подчиниха прокуратурата в личния интерес на бившия главен прокурор, или на своя личен интерес, трябва да намерят своето призвание другаде“.

Още днес той ще предложи подмяната на всички заместници на главния прокурор – „тъй като те показаха своята лична привързаност към г-н Иван Гешев, включително по отношение на тези практики, които всички вие ясно видяхте, че битуват в прокуратурата. Не считам, че настоящите заместник-главни прокурори могат да бъдат отделени от г-н Гешев. Те нямат моралното право да останат заместник-главни прокурори“.