Софийска градска прокуратура е образувала дисциплинарни производства срещу двама прокурори, единият от които по "Барселонагейт". 

Това обявиха днес от СГП.

Става въпрос за Стефан Христов и Иван Първанов, за които малко по-рано Върховна касационна прокуратура (ВКП) откри нарушения в работата. Проверката бе назначена от и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов малко след избирането му за такъв и обхвана 55 от общо 83 неприключени и спрени досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет и членове на Министерския съвет. За двамата наблюдаващи прокурори ВКП твърди за "сериозни нарушения в срочността и ритмичността по общо 6 досъдебни производства".

Дисциплинарките срещу двамата са за действие или бездействие, довело до забавяне, както и по текстове от Наказателния кодекс, които касаят престъпления срещу републиката и дори "организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел изпиране на пари".

Христов е прокурорът по досъдебното производство, свързано с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Заключенията от проверката на ВКП по него бяха за "неритмичност" в действията, като е видимо, че обвинителят започва да работи на бързи обороти едва след като бившия му началник Иван Гешев изпадна в немилост пред ГЕРБ и ДПС и те му поискаха оставката, сллед като дълги години взаимно се бранеха.

"Установяват се значителни периоди от време (по 2-3 месеца), през които не са извършвани каквито и да било действия по разследването и период след 15.05.2023 г. с изключително висок интензитет на процесуално-следствени действия", установиха проверяващите.

През първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено 4 разпита на свидетели, като в един от случаите протоколът е изготвен в нарушение на НПК, изискани са еднократно документи и е възложен превод на постъпили материали.

Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата на приобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна и банкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза.

Големи забавяния на разследването се констатират и при възлагането на преводи. Особено фрапиращо е допуснатото забавяне при възлагането на превод на получени на 07.07.2022 г. от Испания документи. След цели пет месеца започва изпращането на документите за превод като това става на етапи и с 10 броя отделни прокурорски постановления. (Става въпрос за прословутия превод от испански, за който прокуратурата на Гешев бе взета на подбив, че една година не може да преведе 219 страници).

"Въпреки ползването на преводаческа агенция и необходимостта от извършването на превод от европейски език (испански), същият е възлаган на един и същ преводач", констатира още проверката.

"За сметка на допуснатото забавяне, след 15.05.2023 г., в рамките на само месец и половина са разпитани 17 свидетели, назначени са две компютърно-технически експертизи, извършени са претърсвания и изземвания, отправени са искания за разкриване на банкова, данъчна, осигурителна информация, както и е отправено предложение за снемане на имунитет на народен представител (Бойко Борисов, б.р.)" - установи още ВКП.

Иван Първанов пък е забавил производство за шпионаж срещу сжуител на служба за сигурност (ДАНС), за горене на националния флаг на Република България и за тероризъм, като по последнотоо производство е разпитан само един свидетел и след месец е дал мнение, че то трябва да бъде спряно.

Назначена е дисциплинарна комисия в състав от трима прокурори при СГП, която да установи действията на двамата магистрати по делата. Проверката ще обхване както работата им по досъдебните производства, така и натовареността на двамата прокурори в периодите, в които делото е било във фаза на разследване, ползваните от тях болнични дни и отпуски, както и участията им в съдебни заседания и в евентуални ревизионни комисии.

В срок от два месеца дисциплинарната комисията тряба да изготви доклад.