Европейската комисия съобщи днес, че е одобрила включването на „Българско кисело мляко“ като защитено наименование за произход от България.

Това наименование ще бъде добавено към списъка от 1641 вече защитени селскостопански продукта.

Списъкът на всички защитени географски наименования може да бъде намерен в базата данни на правния регистър на наименованията на селскостопански продукти eAmbrosia.

„Българско кисело мляко“ е млечен продукт, приготвен от сурово мляко от овце, крави, биволици, кози или смес от тях, произведени в България, и симбиотична закваска от бактериите Lactobacillicus delbrueckii ssp.bulgaricus и Streptococcus thermophilus, които не са подложени на генетична модификация. Благоприятните природо-климатични условия в България способстват за развитието на млечнокиселата бактерия Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, която се използва при производството му. 

България има общо 77 продукта в цитирания списък на запазено наиенование за произход. Повечето от тях са вина (55), ракии (11), но освен тях българското розово масло, бялото саламурено сирене, горнооряховският суджук, странджанските манов мед и билков чай.

Тук можете да види целия списък на българските продукти със запазено наименование за произход, а тук - списъка на гарантираните традиционни български специалитети. 

Под гарантиран традиционен специалитет се разбира продукт, регистриран и защитен в ЕС, за да бъдат запазени традиционните методи за производство и рецептите.