Три дни след вчерашния ден - с обнародването в бр. 67 на Държавен вестник, синьото картонче (или по-правилно - контролен талон), който водачите носят със себе си с вписан брой точки, изчезва в историята. 

Чудесно - една бумащина по-малко.

"Синият" или контролният талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство, се заличава с решение на парламента от всичките 4 члена в ЗДвП, където фигурираше - чл. 100, 157, 160 и 183. И дотук спират промените.

Обаче.

В дейността по КАТ, където по принцип огромни глави в нормативната база са отделени единствено на "тоягата" - начините на санкциониране, принудителни административни мерки и наказания, имаше и един-единствен морков. "Златният" или жълт талон, с който заменяте синия, ако сте безупречен водач поне в продължение на 6 години, т.е. - нямате наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата през този период, или за този период от придобиването на свидетелството.

Това ставаше просто и лесно - срещу 2 лв. и заявление.

Работата е там, че въпросният талон "Водач на МПС без наказания" го няма в Закона за движение по пътищата, където са вчерашните промени. Съответно - няма как да бъде изтрит.

Справка на Клуб Z установи, че "златният" талон фигурира само в една наредба 

Макар и преработвана радикално преди десетина години, когато се намалява броят на наказанията, за които водачите получават "индулгенция", Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. си е валидна и до днес. До февруари 2013 г. картончето даваше привилегия на притежателя му да не губи точки при хващането му независимо за какво нарушение, включително за алкохол. Единствената му санкцията по ЗДвП бе, че златният талон се отнемаше и се заменяше със син. След това наредбата е редактирана и нарушенията, за които няма да ви отнемат точки, бяха редуцирани от 25 на 14

Става въпрос за по-леки "издънки": говорене по телефон, светофар на червено, липса на колан, маневра и пр. Връщате златния си талон, и получавате отново син.

Сега с новите законови изменения в Държавен вестник се занулява присъствието на синия талон в Закона за движение по пътищата. Не е ясно какво ще стане с Наредба № I-157 и един от малкото стимули за добрите водачи - златния му еквивалент.

Наредбата никой не е отменял.

Със сигурност, добре е той да остане под някаква форма - било то и електронна, тъй като на фона на ужасяващите примери, които виждаме всеки ден, не е зле да има и "положителен" - поне един стимул за хората с безупречно поведение на пътя.